برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مکمل ياري کوتاه مدت عصاره شاه توت (Blackberry Extract) بر ظرفيت آنتي اکسيداني تام پلاسما و شاخص پراکسيداسيون ليپيدي مردان چاق متعاقب يک جلسه فعاليت مقاومتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مهاباد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: اضافه وزن و چاقي از عوامل خطرزاي اصلي بيماري هاي قلبي - عروقي و مرگ و مير به شمار مي رود و شواهد موجود بيانگر اينست که چاقي با افزايش استرس اکسايشي و يا کاهش توانايي آنتي اکسيداني بدن همراه است. بعلاوه، علي رغم اثرات سودمند تمرينات ورزشي منظم گزارش داده شده است که يک جلسه فعاليت ورزشي باعث افزايش استرس اکسايشي مي شود. با اين حال مصرف مکمل هاي غذايي ممکن است باعث تعديل اين شاخص ها در ورزش شود. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسي تاثير مصرف عصاره شاه توت بر ظرفيت آنتي اکسيداني تام پلاسما و شاخص پراکسيداسيون ليپيدي مردان چاق متعاقب يک جلسه فعاليت مقاومتي صورت گرفت.
مواد و روش ها: در يک مطالعه دو سويه کور، 20 مرد چاق
(BMI³30) به طور تصادفي در يکي از دو گروه شبه دارو (10 نفر) و مکمل (10 نفر) قرار گرفتند. گروه مکمل روزانه 100 گرم عصاره شاه توت را به مدت هفت روز دريافت کردند و گروه شبه دارو نيز به همين مقدار شبه دارو مصرف نمودند. افراد دو گروه در يک جلسه فعاليت مقاومتي متشکل از 9 حرکت ورزشي با شدت 60% 1-RM شرکت کردند و نمونه هاي خون وريدي آن ها در سه مرحله؛ قبل از مصرف مکمل (1 هفته قبل از فعاليت)، قبل و 24 ساعت بعد از فعاليت مقاومتي به منظور تعيين غلظت مالون دي آلدئيد سرم (به عنوان شاخص پراکسيداسيون ليپيدي) و ظرفيت آنتي اکسيداني تام پلاسما جمع آوري شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که غلظت بيو مارکر مالون دي آلدئيد در گروه شبه دارو در مقايسه با گروه دريافت کننده مکمل عصاره شاه توت بعد از انجام فعاليت مقاومتي به طور معني داري افزايش پيدا مي کند
(P<0.05). با اين حال، ظرفيت آنتي اکسيداني تام پلاسما تفاوت معني داري در هيچ يک از زمان هاي قبل و 24 ساعت بعد از فعاليت ورزشي در دو گروه نشان نداد (p>0.05).
نتيجه گيري: نتايج جاصل از مطالعه حاضر بيانگر اين بود که علي رغم اينکه يک جلسه فعاليت مقاومتي باعث افزايش سطوح مالون دي آلدئيد در افراد چاق مي شود، با اين حال مصرف عصاره شاتوت به عنوان يک مکمل آنتي اکسيداني مي تواند تاثير مثبتي بر پراکسيداسيون ليپيدي غشاي سلول ها و جلوگيري از اثرات مخرب راديکال هاي آزاد داشته باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

آتشک، س.، و نیلوفری، ع.، و عزیزبیگی، ک. (1393). تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره شاه توت (Blackberry Extract) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی. علوم غذایی و تغذیه, 11(2 (پیاپی 42)), 55-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210049Vancouver : کپی

آتشک سیروان، نیلوفری عبداله، عزیزبیگی کمال. تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره شاه توت (Blackberry Extract) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی. علوم غذایی و تغذیه. 1393 [cited 2021April21];11(2 (پیاپی 42)):55-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210049IEEE : کپی

آتشک، س.، نیلوفری، ع.، عزیزبیگی، ک.، 1393. تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره شاه توت (Blackberry Extract) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی. علوم غذایی و تغذیه, [online] 11(2 (پیاپی 42)), pp.55-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210049. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی