نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 10 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مقاومت نارون چتري، ملج و چيني به عامل جديد بيماري مرگ هلندي نارون، ophiostoma novo-ulmi

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است