برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 213 تا صفحه 222 .
 
عنوان مقاله: 

تجارب بيماران تعويض دريچه قلب در مورد مصرف وارفارين در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

اهداف: بيماران تعويض دريچه قلب در تمام طول زندگي براي کم کردن خطر ترومبوز دريچه نياز به مصرف وارفارين دارند. مشکلات متنوعي بدنبال مصرف ان با توجه به شرايط مراقبت گزارش شده است ولي مطالعه جامعي با توجه به تجربيات بيماران ارايه نشده است. مطالعه فوق با هدف «تبيين تجارب بيماران تعويض دريچه قلب درمورد مصرف وارفارين» انجام شد.
روش ها: اين مطالعه با رويکرد تحقيق کيفي و با روش تحليل محتواي قراردادي در سال 1392 انجام شد. مشارکت کنندگان ده نفر بيمار تعويض دريچه قلب شده با تجارب زماني متفاوت در مراکز درماني تهران و کاشان و بيماران سرپايي که تجربه زندگي با دريچه فلزي قلب را داشتند داده ها از طريق مصاحبه نيمه ساختار و با نمونه گيري هدفمند جمع آوري و تا اشباع داده ها ادامه يافت. تجزيه و تحليل داده ها به طور مستمر و هم زمان با جمع آوري داده ها و به صورت مقايسه اي انجام شد.
يافته ها: از توصيف هاي غني و عميق مشارکت کنندگان، 479 کد اوليه استخراج شد. طي فرايند تحليل داده ها، دو درون مايه اصلي عبارت بودند از: ترس و نگراني از نوسان (International Normalized Ratio) آي ان آر
و تلاش براي استفاده درست وارفارين و تنظيم آي ان آر. درون مايه اول، ترس ونگراني از مصرف درست وارفارين که خود پنج زير طبقه داشت: نگراني از مصرف صحيح وارفارين، نگراني از مراقبت هاي درماني، عوارض وارفارين، نگراني از بارداري و نگراني از خدمات دندان پزشکي بود. درون مايه دوم تلاش براي استفاده درست و تنظيم مصرف وارفارين از پنج زير طبقه شامل: درک ضرورت مصرف وارفارين، تکيه به پزشک، خود مرافبتي، توصيه ها و مراقبت بهداشتي درماني پزشکان و نيازهاي آموزشي مصرف وارفارين بود.
نتيجه گيري: بيماران تعويض دريچه قلب يک ترس و نگراني دايمي در طول مصرف وارفارين دارند و تلاش مي کنند با مصرف درست وارفارين و تنظيم 
آي ان آر آن را کم کنند. لازم است با شناخت واقعي بيماران و ارائه مراقبت بعد از ترخيص و با تشکيل انجمن بيماران دريچه اي و نهاد خانواده براي کم کردن نگراني ها به آنها کمک کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1830
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی