برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي روابط عملکرد با صفات مختلف در لوبيا سفيد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي همبستگي بين صفات و روابط علت و معلولي عملکرد و صفات مختلف، آزمايشي با استفاده از طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار بر روي 30 رقم لوبياي سفيد تهيه شده از بانک ژن دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران درسال زراعي 87-1386 به اجرا درآمد. در تجزيه آماري اين طرح 18 صفت مهم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. بر اساس نتايج تجزيه واريانس، بين ارقام براي کليه صفات مورد بررسي از لحاظ آماري تفاوت بسيار معني دار وجود داشت. ضرايب همبستگي ساده بين عملکرد و صفات وزن غلاف، عملکرد بيولوژيک، تعداد دانه در بوته، تعداد غلاف، ارتفاع بوته، عرض غلاف، تعداد دانه در غلاف و تعداد روز تا گلدهي در سطح 1% معني دار بود. بر اساس رگرسيون گام به گام صفت عملکرد دانه به عنوان متغير وابسته و صفات وزن غلاف، شاخص برداشت و عملکرد بيولوژيک به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند. ضريب تبيين مدل (R2=0.68) بود. صفت وزن غلاف بيش ترين ضريب تبيين را به خود اختصاص داد. تجزيه ضرايب مسير نشان داد که صفت وزن غلاف بيش ترين اثر مستقيم و مثبت را بر عملکرد دانه دارد. تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه خوشه اي نيز نتايج فوق را تاييد کرد. بنابراين، مهم ترين صفات به عنوان شاخص گزينش جهت بهبود عملکرد دانه به ترتيب شامل وزن غلاف، شاخص برداشت و عملکرد بيولوژيک مشخص شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی