برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيکي صفات مورفولوژيکي و جوانه زني بذر در جمعيت هاي گونه Elymus hispidus

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، بروجرد، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي تنوع ژنتيکي عملکرد، صفات مورفولوژيکي و خصوصيات جوانه زني بذر در گونه Elymus hispidus، تعداد 10 جمعيت از زيرگونه Agropyron trichophorum و 9 جمعيت از زيرگونه Agropyron intermedium در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي ارزيابي گرديدند. صفات تاريخ ظهور سنبله، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، طول، عملکرد علوفه خشک، عملکرد بذر، وزن هزار دانه، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول گياهچه و شاخص بنيه بذر اندازه گيري شد. دو گونه از نظر کليه صفات بجز نسبت طول ريشه چه به طول ساقه چه و بنيه بذر، تفاوت معني دار داشتند. وراثت پذيري عمومي (h2b) کليه صفات از 0.44 تا 0.96 متغيربود. ميانگين کل A.intermedium در کليه صفات از ميانگين A.trichophorum بيش تر بود. ضريب همبستگي بين عملکرد بذر با طول سنبله، تعداد ساقه، عملکرد علوفه و ارتفاع بوته مثبت و معني دار بود. رابطه بين عملکرد علوفه با سرعت جوانه زني، نسبت وزن خشک به تر گياهچه، تعداد ساقه و طول سنبله مثبت و معني دار بود. مقادير ويژه در مولفه هاي 1 تا 3 از يک بيش تر بود، در مجموع 87 درصد از کل واريانس را توجيه نمودند. مقادير نسبي ضرايب بردارهاي ويژه مولفه اول نشان داد که صفات ارتفاع بوته، عملکرد علوفه، تعداد ساقه، طول سنبله و عملکرد بذر اهميت بيش تري داشتند. در تجزيه کلاستر 19 جمعيت در 2 گروه متفاوت قرار گرفتند. بجز دو جمعيت بقيه جمعيت هاي بخوبي از يکديگر متمايز شدند و تطابق خوبي بين تجزيه کلاستر و تجزيه به مولفه هاي اصلي وجود داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی