برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين همخواني کاربرد و تجويز راديوگرافي پانوراميک با اصول FDA در دندانپزشکان شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: استفاده از راديوگرافي هاي پانوراميک در برخي موارد در مقايسه با ساير روش هاي راديوگرافي راحت تر و با ميزان کمتري همراه است، هر چند اين روش در موارد خاصي هم داراي نقصان مي باشد. با توجه به اهميت راديوگرافي در دندانپزشکي، مطالعه حاضر با هدف تعيين همخواني تجويز راديوگرافي پانوراميک با اصول FDA در دندانپزشکان عمومي شهر تهران در سال 89-1390 انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي مقطعي، پانصد دندانپزشک عمومي به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب و با استفاده از پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفتند. پرسشنامه شامل متغيرهاي زمينه اي و 27 سوال مرتبط با تجويز يا عدم تجويز راديوگرافي پانوراميک بود. پاسخ هاي دندانپزشکان در مورد هر عامل به صورت «قويا باعث تجويز مي شود»، «احتمالا باعث تجويز مي شود»، «اثري در تجويز ندارد»، «احتمالا مانع از تجويز مي شود» و «قويا مانع از تجويز مي شود» جمع آوري و به صورت توصيفي بررسي شدند. براي بررسي اثر متغيرهاي مختلف بر پاسخ هاي دندانپزشکان به عوامل ذکر شده از آزمون
Binary logistic regression با متد enter استفاده شد.
يافته ها:
%44.0 از نمونه ها زن و %56.0 مرد و ميانگين سني نمونه ها 36.84 سال بود. با توجه به نتايج آناليز رگرسيون در موارد نگراني از سرطان زايي اشعه، بهداشت خوب، ارزيابي روند رشد و تکامل قبل از شش سالگي راديوگرافي پانوراميک تجويز مي شد که در اين موارد با اصول FDA همخواني ندارد. همچنين در بررسي اوليه وضعيت پريودنتال، بهداشت ضعيف، دردهاي منتشر، تعييين ارتفاع کرست در قدام و بارداري، پانوراميک تجويز مي شد که در اين موارد کاملا همسويي با اصول FDA مشاهده مي شود.(p<0.05)
نتيجه گيري: سهولت کاربرد پانوراميک در
%55.5 موارد موجب تجويز پانوراميک، بود و در دسترس بودن پانوراميک علت تجويز %47.6 دندانپزشکان است که در برخي موارد با اصول FDA همخواني دارد و در ساير موارد عدم هماهنگي با اصولFDA  وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیک نشان، س.، و ایران لو، ف.، و ساریخانی، س.، و مشفقی، م. (1392). تعیین همخوانی کاربرد و تجویز رادیوگرافی پانورامیک با اصول FDA در دندانپزشکان شهر تهران. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), 25(3 (مسلسل 88)), 263-268. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=209503Vancouver : کپی

نیک نشان سیما، ایران لو فاطمه، ساریخانی سوده، مشفقی مهکامه. تعیین همخوانی کاربرد و تجویز رادیوگرافی پانورامیک با اصول FDA در دندانپزشکان شهر تهران. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran). 1392 [cited 2021October26];25(3 (مسلسل 88)):263-268. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=209503IEEE : کپی

نیک نشان، س.، ایران لو، ف.، ساریخانی، س.، مشفقی، م.، 1392. تعیین همخوانی کاربرد و تجویز رادیوگرافی پانورامیک با اصول FDA در دندانپزشکان شهر تهران. مجله دندانپزشکی (journal of islamic dental association of iran), [online] 25(3 (مسلسل 88)), pp.263-268. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=209503. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی