برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر کشت توام برنج و ماهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم برنج در آستارا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه، گروه زراعت، میانه، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر کشت توام برنج و ماهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج (Oryza sativa) آزمايشي با پنج رقم برنج (صدري، بي نام، طارم، هاشمي و حسني) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار، به صورت دو طرح بلوک جداگانه مجاور هم (کشت توام برنج - ماهي و تک کشتي برنج به عنوان شاهد)، در سال زراعي 1388 در شهرستان آستارا انجام گرفت. داده هاي حاصل از اندازه گيري صفات مورد مطالعه ارقام برنج در هر طرح به طور جداگانه آناليز و نتايج با يکديگر مقايسه شد. نتايج تجزيه واريانس مرکب صفات در شرايط کشت توام برنج و ماهي و تک کشتي برنج نشان داد که بين شرايط کشت به استثناي شاخص برداشت، از نظر بقيه صفات مورد مطالعه، اختلاف معني دار در سطح احتمال 1% وجود دارد. همچنين بين ارقام مورد مطالعه از لحاظ کليه صفات اختلاف معني دار در سطح احتمال 1% مشاهده شد. اثر متقابل شرايط کشت در رقم براي صفات ارتفاع گياه، تعداد کل پنجه در بوته، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت در سطح احتمال 1% معني دار بود. نتايج نشان داد که کليه ارقام مورد مطالعه در شرايط کشت توام برنج و ماهي، عملکرد بيش تري نسبت به تک کشتي برنج داشتند و رقم بي نام با ميانگين 4977 کيلوگرم در هکتار بيش ترين ميزان عملکرد شلتوک را در کشت توام برنج و ماهي به خود اختصاص داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی