4 SID.ir | بررسي اثر محرک رشدي جدايه هاي قارچ Trichoderma harzianum روي کاهو (Lactuca sativa) و فلفل (Capsicum annuum)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر محرک رشدي جدايه هاي قارچ Trichoderma harzianum روي کاهو (Lactuca sativa) و فلفل (Capsicum annuum)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه گیاه شناسی، گرگان، ایران
 
چکیده: 

در سال هاي اخير، گسترش علم زيست شناسي، اهميت حفظ محيط زيست و تقاضاي بالاي مواد غذايي باعث گرديده تا محققين استفاده از ابزارهاي زيستي را مد نظر قرار دهند. در اين ميان افزايش توليد در واحد سطح کاهو و فلفل از نظر کشاورزي داراي اهميت زيادي است. در اين تحقيق تاثير پنج جدايه از گونه قارچي Trichoderma harzianum شامل T1، T2، T3، T4 و T5 در افزايش رشد دو گياه فلفل و کاهو در شرايط گلخانه اي و در قالب طرح کاملا تصادفي در چهار تکرار بررسي شد. براي انجام اين تحقيق از سه غلظت 0.5، 1 و 1.5 درصد مايه تلقيح به ازاء هر گلدان استفاده شد. در هر گلدان تعداد پنج عدد بذر از هر کدام کاشته شد. به ترتيب پس از 40 و 30 روز از کاشت کاهو و فلفل، گياهان قطع شده و طول، وزن تر و خشک ريشه و اندام هوايي، قطر ساقه و تعداد برگ آن ها محاسبه شد. نتايج آزمون نشان داد که جدايه ها در غلظت هاي مختلف اثرات متفاوتي در طول و مقدار وزن تر و خشک ريشه و اندام هاي هوايي هر دو گياه داشتند و تفاوت معني دار آماري را در سطح احتمال يک و پنج درصد با آزمون چند دامنه اي دانکن نشان دادند به طور کلي در بين جدايه ها، T1 بيش ترين و T2 کم ترين اثر رشدي را از خود نشان دادند. دو گياه فلفل و کاهو نيز از نظر ميزان تاثير پذيري از جدايه ها در مواردي تفاوت معني دار آماري در سطح احتمال يک درصد داشتند. در يک نتيجه گيري کلي اثر رشدي جدايه ها روي کاهو نسبتا بيش تر از فلفل بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی