برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط فرهنگ سازماني با اثربخشي مديريت دانش و اثربخشي سازماني در برخي سازمان هاي ورزشي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تعيين ارتباط فرهنگ سازماني با اثربخشي مديريت دانش و اثربخشي سازماني در برخي سازمان هاي ورزشي ايران بود. بدين منظور 169 مدير و 209 کارشناس با استفاده از نمونه گيري تصادفي به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري شامل پرسشنامه هاي استاندارد فرهنگ سازماني دنيسون (2007)، اثربخشي مديريت دانش گولد و همکاران (2001) و اثربخشي سازماني چاين (2004) بودند. جهت تعيين روايي صوري و محتوايي (از نظرات متخصصان)، روايي سازه (از تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي) و پايايي (از آلفاي کرونباخ) استفاده شد در جهت تعيين روابط علي و ارائه مدل نيز از روش معادلات ساختاري (SEM) استفاده گرديد. در نهايت، يافته هاي تحقيق ضمن تاييد مدل استخراج شده نشان دادند که فرهنگ سازماني به ترتيب تاثير مستقيم و غيرمستقيم مثبت و معناداري برابر با 0.55 و 0.31 بر اثربخشي سازماني دارد. اثربخشي مديريت دانش نيز تاثير مثبت و معناداري برابر با 0.41 بر اثربخشي سازماني دارد و در نهايت فرهنگ سازماني تاثير مثبت و معناداري برابر با 0.66 بر اثربخشي مديريت دانش دارد. بنابراين سازمان هاي موجود جهت دستيابي به حداکثر اثربخشي سازماني نياز به تقويت هر چه بيشتر ابعاد ماموريت و يکپارچگي فرهنگ سازماني دارند تا زمينه مساعدي براي رشد فعاليت هاي خلق کنند و تسهيم دانش به وجود آورند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 231
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی