برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر مديريت بقاياي خاک ورزي و مقادير نيتروژن بر عملکرد و شاخص سطح برگ ذرت علوفه اي در منطقه ورامين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه زراعت، رودهن، ایران
 
چکیده: 

اين بررسي در تابستان سال 1387 واقع در ايستگاه خاوه وابسته به مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي ورامين به صورت بلوک هاي دو بار خرد شده در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام گرفت. تيمارهاي آزمايش شامل بقاياي گياه گندم (Triticum aestivum L.) به عنوان عامل اصلي در دو سطح شامل: سوزاندن بقايا و عدم سوزاندن بقايا و خاک ورزي به عنوان عامل فرعي در سه سطح شامل: ديسک، شخم+ ديسک، و بدون خاک ورزي و نيتروژن به عنوان عامل فرعي فرعي در سه سطح شامل: عدم مصرف کود، مصرف کود برابر توصيه آزمايشگاه برابر با 200 کيلوگرم کود اوره و دو برابر توصيه آزمايشگاه برابر با 400 کيلوگرم کود اوره) بودند. در اين تحقيق صفاتي از قبيل ارتفاع گياه، وزن خشک کل بوته در مرحله 7 تا 8 برگي و تاسل دهي، شاخص سطح برگ در دو مرحله 7 تا 8 برگي و تاسل دهي و عملکرد علوفه اي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج اين آزمايش نشان داد که اثر سطوح بقاياي گياهي بر صفات مورد آزمون در مرحله 7 تا 8 برگي تفاوت معني داري را نشان ندادند. ولي اثر خاک ورزي بر روي صفات مذکور معني دار بود. بيش ترين ارتفاع (84.944 سانتي متر)، شاخص سطح برگ (0.96850) و وزن خشک کل بوته (5.6944 گرم در بوته) در مرحله 7 تا 8 برگي مربوط به تيمار بدون خاک ورزي بود. در مرحله تاسل دهي تنها شاخص سطح برگ در دو سطح بقايا (سوزاندن بقايا و عدم سوزاندن بقايا) تفاوت معني دار داشتند و بيش ترين شاخص سطح برگ (3.26096) مربوط به تيمار حفظ بقايا است. بيش ترين شاخص سطح برگ (4.1363)، وزن خشک کل بوته (90.10 گرم در بوته) و عملکرد علوفه اي (61.889) مربوط به تيمار بدون خاک ورزي بود. بررسي اثر نيتروژن بر شاخص هاي رشد بيانگر آن است که با افزايش ميزان کود تا 400 کيلوگرم در هکتار، ارتفاع، شاخص سطح برگ و وزن خشک کل بوته ذرت افزايش يافت و حداکثر عملکرد در مقدار 300 کيلوگرم در هکتار نيتروژن بدست آمد. بنابراين با توجه به نتايج مي توان گفت روش بدون خاک ورزي در شرايط حفظ بقاياي گندم مطلوب مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی