برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير سه نوع محيط تمريني (رقابتي، غيررقابتي و ترکيبي) بر اکتساب و يادداري مهارت هاي باز و بسته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير محيط هاي مختلف تمريني، نوع مهارت و تعامل اين دو بر عملکرد در مراحل اکتساب و يادداري مهارت هاي باز و بسته بود. جامعه آماري همه دانشجويان ساکن در کوي دانشگاه تهران در سال تحصيلي 88-89 بوده است. نمونه اي 60 نفري به صورت در دسترس از بين افرادي که هيچ سابقه اي در مهارت هاي بدمينتون نداشتند برگزيده شدند. آزمودني ها بر اساس پيش آزمون در 6 گروه ده نفره (غيررقابتي، رقابتي و ترکيبي) همسان سازي شدند. آزمودني هاي هر شش گروه تمرينات خود را در محيط هاي تعريف شده به مدت 10 جلسه و هر جلسه 40 کوشش انجام دادند. در اين تحقيق از آزمون هاي سرويس بلند بدمينتون براي اندازه گيري مهارت باز و از آزمون تاس براي اندازه گيري مهارت بسته استفاده شد. امتيازات آزمودني ها در مراحل آزمون از ميانگين امتياز ده ضربه محاسبه شد. از آمار توصيفي براي تعيين شاخص هاي ميانگين و انحراف معيار و براي دستيابي به اهداف تحقيق از آزمون تحليل واريانس دو طرفه و تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر و آزمون t مستقل استفاده شد. نتايج تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر نشان داد تمرين در هر يک از محيط هاي تمريني موجب افزايش اکتساب و يادداري هر يک از مهارت هاي مذکور در سطوحي متفاوت مي شود (p<0.05). همچنين نتايج تحليل واريانس عاملي نشان داد که دو عامل مهارت و شرايط محيطي در هر دو مرحله اکتساب و يادداري غيرمعني دار، اما هر يک از مهارت ها در تعامل با محيط تمريني معني دار (p<0.05) بود. به علاوه، تمرين هر يک از مهارت ها در محيطي واحد داراي سطوحي متفاوت از اکتساب و يادداري بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی