برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيکي و برآورد اجزا عملکرد در ژنوتيپ هاي جو بدون پوشينه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

به منظور مطالعه تنوع ژنتيکي در ژنوتيپ هاي جو بدون پوشينه، آزمايشي با تعداد 20 لاين جو بدون پوشينه در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 4 تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گرگان اجرا شد. نتايج نشان داد که ژنوتيپ ها از نظر کليه صفات به جز طول دانه اختلاف معني داري نشان دادند. بررسي عملکرد دانه لاين ها نشان داد که لاين 15 بيشترين عملکرد را دارا بود، اما با ژنوتيپ هاي 12 و 13 از لحاظ آماري اختلاف معني داري نداشت. ضرايب همبستگي ساده بين صفات مورد بررسي در ژنوتيپ هاي جو بدون پوشينه مشخص نمود كه صفات تعداد پنجه کل، تعداد پنجه بارور، تعداد سنبله، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، سطح برگ، طول دانه، عرض دانه، حجم دانه و طول ريشک با عملکرد دانه همبستگي مثبت و معني داري دارند. بر اساس نتايج تجزيه کلاستر به روش وارد و با استفاده از مربع فواصل اقليدسي 20 ژنوتيپ مورد بررسي در قالب 3 کلاستر گروه بندي شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی