نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان گرايش به تفکر انتقادي در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدريس آنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
اخيرا، پژوهش در زمينه گرايش به تفكر انتقادي و عوامل مرتبط با آن، به عنوان يکي از صلاحيت هاي حرفه اي معلمان، توجه بسياري از صاحب نظران تعليم و تربيت را به خود جلب كرده است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان گرايش به تفکر انتقادي در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در ترجيح سبک تدريس آنان صورت پذيرفت. روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه پژوهش، تمامي معلمان زن مقطع متوسطه شاخه نظري شهر مشهد در سال تحصيلي 1391 ـ 1390 بود که بر اساس استعلام از سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي برابر با 4115 نفر مي شد. 110 معلم طبق فرمول حجم نمونه کوکران و به روش تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و با استفاده از پرسشنامه هاي سبک تدريس و مقياس گرايش به تفكر انتقادي ريكتس مورد ارزيابي قرار گرفتتند و داده هاي حاصل با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t وابسته، تحليل و تفسير شد. يافته هاي پژوهش نشان داد که معلمان به سبک تدريس فعال بيش از سبک تدريس غيرفعال گرايش داشتند و در مجموع سطح تفکر انتقادي معلمان مطلوب بود و بين دو سبک تدريس فعال و غير فعال، گرايش به تفکر انتقادي معلمان تنها با سبک تدريس فعال رابطه مثبت و معناداري وجود داشت (p<001.0, r=0.48).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کرمی، م.، و رجائی، م.، و نامخواه، م. (1393). بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آنان. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 11(13 (پیاپی 40)), 34-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208897Vancouver : کپی

کرمی مرتضی، رجائی ملیحه، نامخواه مرضیه. بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آنان. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1393 [cited 2022August09];11(13 (پیاپی 40)):34-47. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208897IEEE : کپی

کرمی، م.، رجائی، م.، نامخواه، م.، 1393. بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آنان. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 11(13 (پیاپی 40)), pp.34-47. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208897. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 487 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی