نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مصرف دو ريز مغذي روي، مس به دو روش بذر پاشي و محلول پاشي در افزايش عملکرد و اجزاء عملکرد در گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، گروه زراعت، ساوه، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثرات متقابل سطوح مختلف عناصر روي و مس بصورت مصرف خاکي و محلول پاشي بر خصوصيات کمي و کيفي گندم، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک کامل تصادفي با 3 تکرار در آبان ماه سال 1387 در گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه اجرا گرديد. فاکتورهاي آزمايشي شامل ترکيبي از 3 مصرف کود جامد روي و مس و 2 سطح مصرف محلول پاشي اين دو عنصر بوده است. نتايج کاربرد هيچکدام از تيمارها بر روي درصد پروتئين و تعداد پنجه و تعداد دانه در سنبله اثر معني داري را نشان نداد. مصرف خاکي روي و خاکي مس موجب افزايش معني دار عملکرد، وزن هزار دانه، محتواي جذب روي و مس در دانه و غلظت روي و مس در دانه و اندام هوايي و تعداد پنجه بارور گرديد در صورتيکه کاربرد خاکي و محلول پاشي روي موجب افزايش معني دار محتواي جذب روي و مس در دانه، غلظت روي در دانه و اندام هوايي گرديد، همچنين نتايج نشان داد که کاربرد خاکي روي و برگي مس در مقايسه با شاهد موجب افزايش معني دار غلظت و محتواي جذب روي در دانه، غلظت روي در اندام هوايي گرديد در صورتيکه کاربرد خاکي مس و برگي روي موجب افزايش معني دار غلظت و محتواي جذب روي و مس در دانه، پنجه بارور و غلظت روي و مس در اندام هوايي گرديد. کاربرد خاکي مس و برگي مس باعث افزايش معني دار غلظت و محتواي جذب روي و مس در دانه، غلظت روي و مس در اندام هوايي و وزن هزار دانه گرديد. کاربرد برگي روي و برگي مس باعث افزايش معني دار غلظت روي و مس در دانه و اندام هوايي، و محتواي جذب مس در دانه گرديد. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان دهنده اين است که بين عناصر مس و روي برهمکنش منفي وجود دارد. نتايج اين آزمايش نشان داد که مصرف خاکي مس و روي بصورت توامان بيشترين تاثير را بر عملکرد گياه گندم دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بوربوری، م.، و ارادتمنداصلی، د.، و طهرانی، م. (1390). بررسی تاثیر مصرف دو ریز مغذی روی, مس به دو روش بذر پاشی و محلول پاشی در افزایش عملکرد و اجزاء عملکرد در گندم. گیاه و زیست بوم, 7(29-1 (ویژه نامه تنش و خشکی)), 87-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208889Vancouver : کپی

بوربوری محمدرضا، ارادتمنداصلی داوود، طهرانی محمدمهدی. بررسی تاثیر مصرف دو ریز مغذی روی, مس به دو روش بذر پاشی و محلول پاشی در افزایش عملکرد و اجزاء عملکرد در گندم. گیاه و زیست بوم. 1390 [cited 2022July06];7(29-1 (ویژه نامه تنش و خشکی)):87-102. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208889IEEE : کپی

بوربوری، م.، ارادتمنداصلی، د.، طهرانی، م.، 1390. بررسی تاثیر مصرف دو ریز مغذی روی, مس به دو روش بذر پاشی و محلول پاشی در افزایش عملکرد و اجزاء عملکرد در گندم. گیاه و زیست بوم, [online] 7(29-1 (ویژه نامه تنش و خشکی)), pp.87-102. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208889. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 205 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی