نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 201 تا صفحه 214 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه روابط بين عملکرد دانه و برخي از صفات زراعي کلزا در شرايط تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران
 
چکیده: 
به منظور مطالعه روابط بين عملکرد دانه و برخي از صفات زراعي در کلزا تحت شرايط تنش خشکي، ده رقم کلزا مورد بررسي قرار گرفتند. ارقام مورد بررسي در قالب طرح اسپليت پلات با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي 89- 1388 کشت و ارزيابي شدند. فاکتور اصلي شامل آبياري مطلوب و تنش، فاکتور فرعي نيز شامل ارقام مورد بررسي بودند. در تجزيه واريانس تفاوت بين شرايط آبياري براي تمامي صفات بجز شاخص برداشت و تعداد روز تا 50 درصد گلدهي معني دار بود. تفاوت بين ميانگين تيمارها براي تمامي صفات بجز تعداد شاخه فرعي معني دار بود. اثر متقابل محيط و رقم براي هيچکدام از صفات معني دار نبود. در شرايط تنش خشکي بيشترين ميزان عملکرد دانه مربوط به ارقام ليکورد، ساري گل و RGS003 به ترتيب به ميزان 2878.88، 2426.54، 2012.00 کيلوگرم در هکتار بود. صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه فرعي، تعداد روز تا 50 درصد گل دهي، عملکرد دانه در بوته و تعداد غلاف در ساقه اصلي بيشترين همبستگي و تاثير را بر عملکرد دانه داشتند. در تجزيه به عامل ها چهار مولفه اصلي اول 76.78 درصد از واريانس کل را توجيه نمودند. مولفه اول بيشترين اثر مثبت را با وزن هزار دانه و بيشترين اثر منفي را با تعداد دانه در غلاف داشت. اين مولفه به عنوان فاکتور وزن دانه نامگذاري شد. در مولفه دوم تعداد غلاف در ساقه اصلي و فرعي بيشترين اثر مثبت و تعداد روز تا 50 درصد گل دهي بيشترين اثر منفي را داشتند و اين عامل به نام تعداد غلاف نام گذاري شد. در مولفه سوم صفت عملکرد دانه در هکتار و تعداد دانه در غلاف بيشترين اثر مثبت و شاخص برداشت بيشترين اثر منفي را داشتند و اين عامل فاکتور عملکرد نام گذاري شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بختیاری غریبدوستی، ع.، و مصطفوی، خ.، و محمدی، ع. (1389). مطالعه روابط بین عملکرد دانه و برخی از صفات زراعی کلزا در شرایط تنش خشکی. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), 2(3), 201-214. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208840



Vancouver : کپی

بختیاری غریبدوستی علی، مصطفوی خداداد، محمدی عبداله. مطالعه روابط بین عملکرد دانه و برخی از صفات زراعی کلزا در شرایط تنش خشکی. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی). 1389 [cited 2022August19];2(3):201-214. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208840



IEEE : کپی

بختیاری غریبدوستی، ع.، مصطفوی، خ.، محمدی، ع.، 1389. مطالعه روابط بین عملکرد دانه و برخی از صفات زراعی کلزا در شرایط تنش خشکی. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), [online] 2(3), pp.201-214. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208840.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی