نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 45 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تربيت بدني عمومي يک بر آمادگي جسماني و نگرش دانشجويان دختر نسبت به فعاليت هاي حرکتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرندیه
 
چکیده: 
تربيت بدني و علوم ورزشي علاوه بر نقش اجتماعي و فرهنگي خود برنامه اي آموزشي در دانشگاه ها محسوب مي شود و بررسي تاثيرات آن ما را در برنامه ريزي بهتر ياري مي کند. هدف از پژوهش حاضر عبارت است از بررسي تاثير تربيت بدني عمومي بر آمادگي جسماني و نگرش دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه درباره فعاليت هاي حرکتي و ورزشي. در مطالعه حاضر از طرح شبه تجربي بهره گرفته شد و جامعه آماري 100 نفري تحقيق شامل دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي بودند که در نيمسال دوم تحصيلي 87-88 واحد تربيت بدني عمومي يک را انتخاب کرده بودند. شرکت کنندگان در پژوهش 80 نفر از جامعه مورد مطالعه بودند که به صورت تصادفي طبقه اي و طبق جدول مورگان از ميان دانشجويان هشت نفر از مدرسان انتخاب و در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون به ترتيب در شروع و پايان نيمسال تحصيلي مورد سنجش واقع شدند. براي سنجش آمادگي جسماني از آزمون آمادگي جسماني جوانان ايفرد استفاده شد که مشتمل بر شش آزمون دراز و نشست، بارفيکس اصلاح شده، پرش طول، دو 45 متر سرعت، 9×4 متر چابکي و 540 متر استقامت است. براي جمع آوري اطلاعات مربوط به نگرش از پرسشنامه نگرش سنجي (مظفري 1381) استفاده شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش، با توجه انطباق داده ها با توزيع طبيعي بر مبناي آزمون کولموگروف-اسميرنوف، از آزمون هاي لوين و t با نمونه هاي وابسته استفاده شد. براساس نتايج، بين آمادگي جسماني کلي شرکت کنندگان، قبل و بعد از گذراندن درس تربيت بدني عمومي يک تفاوت معني داري مشاهده نشد (p=0.933)، اما در مولفه هاي دراز و نشست (p=0.045) و چابکي (p=0.043) اين تفاوت معني دار بود. بين نگرش دانشجويان دختر درباره فعاليت هاي حرکتي قبل و بعد از گذراندن درس تربيت بدني عمومي يک (p=0.038) و نيز حيطه هاي تجربه اجتماعي (p=0.024) و تحسين زيبايي حرکت (p=0.001) تفاوت معني داري وجود داشت. با توجه به نتايج تحقيق مي توان گفت اگرچه تغييراتي در ويژگي هاي جسماني دانشجويان بعد از گذراندن درس تربيت بدني عمومي يک ايجاد مي شود، احتمالا به دلايلي مثل زمان اندکي که براي گذراندن آن در نظر گرفته شده است، تغييرات معني-داري در اهداف ترسيم شده آن ايجاد نمي شود. از سوي ديگر، پس از گذراندن درس تربيت بدني عمومي يک تغييرات معني داري در نگرش دانشجويان نسبت به فعاليت هاي حرکتي ايجاد مي شود که زمينه مناسبي براي اشاعه ورزش در دانشجويان است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدیان، ف.، و مظفری، س.، و نوبخت، ف. (1391). اثر تربیت بدنی عمومی یک بر آمادگی جسمانی و نگرش دانشجویان دختر نسبت به فعالیت های حرکتی. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), 4(14), 45-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208520Vancouver : کپی

محمدیان فاطمه، مظفری سیدامیراحمد، نوبخت فرزاد. اثر تربیت بدنی عمومی یک بر آمادگی جسمانی و نگرش دانشجویان دختر نسبت به فعالیت های حرکتی. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی). 1391 [cited 2022June29];4(14):45-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208520IEEE : کپی

محمدیان، ف.، مظفری، س.، نوبخت، ف.، 1391. اثر تربیت بدنی عمومی یک بر آمادگی جسمانی و نگرش دانشجویان دختر نسبت به فعالیت های حرکتی. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), [online] 4(14), pp.45-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208520. 

 
بازدید یکساله 718 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی