نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر ضد باکتريايي Diapaste با زينک اکسايد اوژنول و Sealapex بر روي باکتري انتروکوک فکاليس: يک مطالعه آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رفسنجان، خیابان مفتح غربی، دانشکده دندانپزشکی، گروه دندانپزشکی کودکان
 
چکیده: 
مقدمه: اثر ضدميکروبي مواد پرکننده کانال در طي درمان پالپکتومي به منظور حذف پاتوژن هاي باقيمانده در کانال ريشه مهم و ضروري به نظر مي رسد. هدف از اين مطالعه مقايسه ميزان فعاليت ضد باکتريايي عليه باکتري انتروکوک فکاليس بين يک خمير جديد از پيش آماده شده جهت پرکردن کانال دندان هاي شيري از خانواده کلسيم هيدروکسايد (Diapaste) با زينک اکسايد اوژنول و Sealapex بود.مواد و روش ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي، جهت ارزيابي فعاليت ضدباکتريايي از تست مهاري انتشار در آگار استفاده گرديد. براي اين منظور از 10 پليت به قطر 10 سانتيمتر که محتوي آگاري به ضخامت چهار ميلي متر و حاوي باکتري انتروکوک فکاليس بود٬ استفاده گرديد. در هر ظرف، چهار حفره با فواصل يکسان از هم و به قطر پنج ميلي متر در آگار ايجاد گرديد. در سه حفره، مواد مورد آزمايش (Diapaste، Sealapex و ZOE) و در يک حفره، آب مقطر به عنوان کنترل منفي ريخته شد. پليت ها در دماي 37 درجه سانتي گراد و به مدت 48 ساعت انکوبه شدند. سپس قطر هاله عدم رشد توسط کوليس، برحسب ميلي متر اندازه گيري شد. داده ها توسط آزمون هاي Kruskal-Wallis و Mann- Whitney مورد آناليز قرار گرفتند.يافته ها: اختلاف معني داري بين ميانه قطر هاله عدم رشد سه ماده مورد مشاهده شد (P<0.001). ميانگين قطر منطقه ممانعت از رشد باکتريايي به طور معني داري در Diapaste بيشتر از(P<0.001) Sealapex و ZOE (P<0.001) بود.نتيجه گيري: با در نظر گرفتن محدوديت هاي يک مطالعه آزمايشگاهي، به نظر مي رسد که Diapaste از خاصيت ضدباکتريايي بيشتري نسبت به Sealapex و ZOE برخوردار باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خرمیان طوسی، س.، و باقریان، ع.، و بهرام آبادی، ر.، و زینلی، ب. (1392). مقایسه اثر ضد باکتریایی Diapaste با زینک اکساید اوژنول و Sealapex بر روی باکتری انتروکوک فکالیس: یک مطالعه آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, 37(2 (پیاپی 85)), 119-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208510Vancouver : کپی

خرمیان طوسی سمیه، باقریان علی، بهرام آبادی رضا، زینلی بهنام. مقایسه اثر ضد باکتریایی Diapaste با زینک اکساید اوژنول و Sealapex بر روی باکتری انتروکوک فکالیس: یک مطالعه آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد. 1392 [cited 2022May24];37(2 (پیاپی 85)):119-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208510IEEE : کپی

خرمیان طوسی، س.، باقریان، ع.، بهرام آبادی، ر.، زینلی، ب.، 1392. مقایسه اثر ضد باکتریایی Diapaste با زینک اکساید اوژنول و Sealapex بر روی باکتری انتروکوک فکالیس: یک مطالعه آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, [online] 37(2 (پیاپی 85)), pp.119-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208510. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی