برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  - , شماره  15 ; از صفحه 107 تا صفحه 120 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير شدت هاي مختلف تمرين مقاومتي دايره اي بر غلظت گرلين و GH پلاسماي زنان جوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، بررسي اثر شدت هاي مختلف تمرين مقاومتي دايره اي بر گرلين و GH پلاسماي زنان جوان غيرورزشکار است. به اين منظور 20 زن بالغ جوان به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفي به 4 گروه تجربي و کنترل تقسيم شدند. گروه هاي تجربي شامل سه گروه بودند که گروه 1 با شدت 40% 1RM، گروه 2 با شدت 60% 1RM و گروه 3 با شدت 80% 1RM به اجراي پروتکل تمريني پرداختند و گروه کنترل بدون تمرين بودند. قبل و بلافاصله بعد از تمرين نمونه هاي خوني جمع آوري شد. از روش هاي آماري t همبسته و آناليز واريانس يکطرفه و مقياس همبستگي پيرسون براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد (P£0.05). نتايج نشان داد در هر سه شدت تمريني، گرلين افزايش داشت (P<0.05) که اين افزايش در گروه تجربي 2 بيشتر از ديگر گروه ها بود (P<0.001). GH در هر سه گروه تجربي افزايش داشت (P<0.05) که افزايش در گروه تجربي 3 نسبت به ديگر گروه ها بيشتر بود (P<0.001) بين گرلين و GH در شدت هاي متفاوت رابطه معناداري مشاهده نشد (P=0.719). با توجه به نتايج تحقيق مي توان احتمال داد که افزايش گرلين، در پاسخ به تعادل منفي به وجود آمده در اثر تمرين مقاومتي شديد است. همچنين مي توان گفت افزايش گرلين کاملا به افزايش شدت تمرين وابسته نيست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 73
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی