برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  13 , شماره  43 ; از صفحه 65 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد احتمالات خشکسالي و ترسالي با استفاده از نمايه SPI و مدل زنجيره مارکف مطالعه موردي: تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت معلم تهران
 
چکیده: 

در اين پژوهش با استفاده از مدل زنجيره مارکف مرتبه اول و نمايه SPI در مقياس 6، 9، 12، 24 و 48 ماهه احتمال وقوع پديده هاي خشکسالي و ترسالي در شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور از داده هاي بارندگي ماهانه ايستگاه مهرآباد در بازه زماني 50 ساله (2006-1956) استفاده شد. پس از محاسبه شاخص SPI در مقياس هاي نامبرده، انطباق زنجيره مارکف مرتبه اول بر سري SPI با استفاده از آزمون X2 در سطح معني داري 0.05=a بررسي و مورد تاييد واقع شد. پس از تشکيل ماتريس احتمال انتقال، احتمال تعادل براي هر يک از حالت هاي خشکسالي D))، ترسالي (W) و نرمال (N) محاسبه شد. تعداد متوسط خشکسالي ها و ترسالي هاي مورد انتظار و ميانگين تداوم خشکسالي و ترسالي براي آينده پيش بيني گرديد. نتايج به دست آمده بيانگر اين است که احتمال گذر از يک حالت معين به همان حالت محتمل تر از گذر به ساير شرايط است. احتمال Pdd (احتمال وقوع خشکسالي بعد از خشکسالي) بيشتر از Pww (احتمال وقوع ترسالي بعد از ترسالي) است. هر چه مقياس زماني SPI طولاني تر مي گردد، احتمال ماندن در تله خشکسالي افزايش مي يابد. به طور کلي احتمال تعادل حالت نرمال بيش از همه و احتمال تعادل حالت خشکسالي بيشتر از ترسالي است. هر چقدر مقياس زماني SPI طولاني تر مي گردد از تعداد خشکسالي هاي مورد انتظار کاسته مي شود و بر عکس طول دوره هاي خشکسالي افزايش مي يابد. به طور کلي انتظار وقوع پديده خشکسالي بيش از پديده ترسالي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی نیا، ع.، و حجازی زاده، ز.، و حمیدیان پور، م.، و پورسربندان، ر. (1392). برآورد احتمالات خشکسالی و ترسالی با استفاده از نمایه SPI و مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تهران. فضای جغرافیایی, 13(43), 65-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208105Vancouver : کپی

صادقی نیا علیرضا، حجازی زاده زهرا، حمیدیان پور محسن، پورسربندان راهبه. برآورد احتمالات خشکسالی و ترسالی با استفاده از نمایه SPI و مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تهران. فضای جغرافیایی. 1392 [cited 2021June19];13(43):65-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208105IEEE : کپی

صادقی نیا، ع.، حجازی زاده، ز.، حمیدیان پور، م.، پورسربندان، ر.، 1392. برآورد احتمالات خشکسالی و ترسالی با استفاده از نمایه SPI و مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تهران. فضای جغرافیایی, [online] 13(43), pp.65-81. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=208105. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 184 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی