نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1380 , دوره  - , شماره  63-62 ; از صفحه 61 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

اقتصاد سياه در ايران: اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است