برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  - , شماره  13 ; از صفحه 107 تا صفحه 123 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير سه شيوه تمرين استقامتي، مقاومتي و ترکيبي بر مقدار لپتين پلاسماي دانشجويان پسر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير سه شيوه تمرين استقامتي، مقاومتي و ترکيبي بر مقدار لپتين پلاسماي دانشجويان پسر بود. به اين منظور از 48 دانشجوي پسر با ميانگين سني 21.45 سال براي شرکت در پژوهش دعوت به عمل آمد. افراد مورد بررسي به صورت جايگزيني تصادفي در سه گروه تمريني استقامتي (n=12)، گروه تمرين مقاومتي (n=12) و تمرين ترکيبي (n=12) و يک گروه کنترل (n=12) قرار گرفتند. ابتدا قد، وزن، درصد چربي، شاخص BMI و VO2max از طريق روش هاي مربوط اندازه گيري شد تا چهار گروه همگن شوند. گروه تمرين استقامتي به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته تحت تاثير تمرينات استقامتي تا شدت 85 درصد حداکثر ضربان قلب قرار گرفتند. گروه تمرين مقاومتي نيز پس از تعيين 100 درصد قدرت هر يک از افراد، درصدي از حداکثر قدرت، طي جلسه هاي تمرين براي آنها تجويز شد. افراد گروه تمرين ترکيبي، هر دو برنامه تمرين استقامتي و مقاومتي را در يک روز انجام دادند. به منظور مقايسه نتايج پيش آزمون با پس آزمون از آزمون t گروه هاي همبسته و  ANOVAاستفاده شد. نتايج نشان داد که هر سه شيوه تمرين استقامتي، مقاومتي و ترکيبي تاثير معني داري بر کاهش سطوح لپتين پلاسماي مردان غير ورزشکار دارد (P=0.982). بين تاثير تمرينات استقامتي، مقاومتي و ترکيبي بر تغييرات لپتين پلاسما تفاوت معني داري مشاهده نشد. بنابراين مي توان گفت فعاليت بدني منظم از هر نوع استقامتي، مقاومتي يا ترکيبي که تعادل منفي انرژي به همراه داشته باشد، موجب کاهش سطح لپتين مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 200
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی