برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر آموزش بر جنبه هاي مختلف فقر در مناطق شهري و روستايي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

مقدمه: عدم دسترسي به سطح معين و حداقل رفاه كه از آن به عنوان فقر ياد مي شود، پديده اي جهاني است و در كشور ايران نيز به عنوان يك چالش اساسي مطرح مي باشد. در ايران، هم در مجامع علمي و دانشگاهي و هم در حوزه اجرايي و سياستگذاري شناخت اندازه فقر و مولفه هاي آن مورد توجه بوده و مبارزه با فقر در برنامه هاي پنج ساله مورد تاكيد قرار گرفته است اما هنوز فقر به عنوان يك معضل اساسي مطرح مي باشد. دانشمندان حوزه علوم اجتماعي و اقتصاد جهت كاهش فقر راه حل هاي مختلفي را پيشنهاد داده اند و سران كشورها در مجامع بين المللي متعهد به مبارزه با فقر شده اند. مبارزه با فقر مستلزم شناخت عوامل موثر بر فقر مي باشد و در اين ارتباط دانشمنداني همچون سن، شولتز و بكر از آموزش و سرمايه گذاري در نيروي انساني به عنوان راه حل موثر براي خروج از فقر ياد مي كنند. در اين مقاله در صدد ارزيابي تاثير آموزش بر فقر در مناطق شهري و روستايي ايران مي باشيم.
روش: از آن جا كه در صدد تشخيص تاثير آموزش بر اندازه فقر در ايران مي باشيم لذا روش تحقيق، به صورت توصيف ـ تبييني راهنماي ما در اين پژوهش مي باشد. در اين مقاله با استفاده از داده هاي خام طرح آماري هزينه و درآمد خانوار مركز آمار ايران، اثر سطح آموزش بر ابعاد مختلف فقر خانوارهاي شهري و روستايي ايران مورد ارزيابي قرار مي گيرد. براي پيشبرد برنامه پيش بيني شده در اين تحقيق ابتدا خط فقر محاسبه مي شود و سپس خانوارهاي فقير و غير فقير تفكيك مي شوند. پس از شناسايي خانوارهاي فقير و غير فقير از مدل پروبيت براي ارزيابي كمي اثر متغير آموزش و ساير متغيرها بر اندازه فقر استفاده مي شود
.
يافته ها: نتايج حاصل از تخمين مدل پروبيت دلالت بر آن دارد كه اثر آموزش بر جنبه هاي مختلف فقر (درآمد، مسكن و بهداشت) در مناطق شهري و روستايي معنادار بوده و با افزايش سطح آموزش و نسبت افراد داراي درآمد در خانوار، احتمال فقر درآمدي، فقر مسكن و فقر بهداشتي خانوارها كاهش مي يابد. همچنين نتايج نشان مي دهد احتمال فقير بودن خانوارهاي با سرپرست زن بيش تر از خانوارهاي با سرپرست مرد مي باشد
.
نتايج: با توجه به يافته هاي اين مقاله ملاحظه مي شود كه ديدگاه هاي نظري در مورد آموزش و سرمايه انساني با شرايط ايران سازگار مي باشد و آموزش اثر كاهنده بر فقر دارد و در واقع با افزايش سطح آموزش، قابليت هاي فرد و خانوار ايراني ارتقاء مي يابد و قدرت انطباق با شرايط و حل مشكلات افزايش مي يابد. بر اين اساس توسعه انواع آموزش و سرمايه گذاري در امر نيروي انساني به ويژه از محل منابع دولتي قابل توصيه است و دولت مي بايد با ايجاد انگيزه، آحاد جامعه را به تراكم سرمايه انساني تشويق كند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خدادادکاشی، ف.، و جاویدی، ا. (1391). اثر آموزش بر جنبه های مختلف فقر در مناطق شهری و روستایی ایران. رفاه اجتماعی, 12(46 (فقر(2))), 84-107. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207866Vancouver : کپی

خدادادکاشی فرهاد، جاویدی ابراهیم. اثر آموزش بر جنبه های مختلف فقر در مناطق شهری و روستایی ایران. رفاه اجتماعی. 1391 [cited 2021October23];12(46 (فقر(2))):84-107. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207866IEEE : کپی

خدادادکاشی، ف.، جاویدی، ا.، 1391. اثر آموزش بر جنبه های مختلف فقر در مناطق شهری و روستایی ایران. رفاه اجتماعی, [online] 12(46 (فقر(2))), pp.84-107. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207866. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 271 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی