برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن و اسفند 1391 , دوره  8 , شماره  6 ; از صفحه 1032 تا صفحه 1044 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه کودکان داراي اختلال کمبود توجه - بيش فعالي و عادي در دو مقوله هوش هيجاني و سبک هاي دلبستگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مشکلات و ناسازگاري هاي کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه - بيش فعالي لزوم توجه بيشتر به اين اختلال را روشن تر مي سازد. هدف پژوهش حاضر، مقايسه هوش هيجاني و سبک دلبستگي در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه - بيش فعالي با کودکان عادي بود.
مواد و روش ها: براي دستيابي به اين هدف، از بين مدارس راهنمايي شهر کرمانشاه در سال تحصيلي 90-1389 تعداد 11 مدرسه (1124 دانش آموز) به صورت تصادفي انتخاب و پس از شناسايي دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه - بيش فعالي (تعداد= 120 نفر)، تعداد 60 دانش آموز داراي
ADHD (Attention deficit-hyperactivity disorder) با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. سپس، پرسش نامه هاي هوش هيجاني شوت (SEIS ياSchutte emotional intelligence scale ) و پرسش نامه پيوند والديني ( Parental bonding instrumentياPBI ) Parker و همکاران را تکميل کردند، همچنين روش پژوهش حاضر، تحليلي از نوع علي - مقايسه اي (مقطعي) بوده و براي تحليل داده ها از آزمون t استفاده شد.
يافته ها: ميانگين زيرمقياس هاي هوش هيجاني در کودکان عادي به ترتيب، در تنظيم هيجان و ابراز هيجاني و در کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه - بيش فعالي، ارزيابي هيجانات ديگران و ابراز هيجاني بيشتر از ساير مولفه ها است. ميانگين نمره دانش آموزان عادي در هوش هيجاني و مولفه هاي آن از ميانگين نمره دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه - بيش فعالي بيشتر است، به اين معني که در تمام اين مقوله ها، بين دانش آموزان عادي و کمبود توجه - بيش فعال تفاوت معني داري وجود دارد
(P<0.01). ميانگين نمره دانش آموزان عادي در مقوله هاي مراقبت با محبت مادر و مراقبت با محبت پدر، از ميانگين نمره دانش آموزان مبتلا به کمبود توجه - بيش فعالي بيشتر بود (P<0.01). همچنين، ميانگين نمره دانش آموزان مبتلا به کمبود توجه - بيش فعالي از ميانگين نمره دانش آموزان عادي در مقوله هاي کنترل مادر، کنترل پدر و سبک دلبستگي به طور کلي بيشتر مي باشد (P<0.01).
نتيجه گيري: بين کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بيش فعالي و کودکان عادي از نظر مولفه هاي هوش هيجاني تفاوت هاي معني داري وجود دارد. کاربرد يافته هاي اين پژوهش و محدوديت ها و پيشنهادهاي آن مورد بحث قرار گرفته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهروز، ب.، و علی آبادی، ش.، و یزدخواستی، ف.، و ویسی، س. (1391). مقایسه کودکان دارای اختلال کمبود توجه - بیش فعالی و عادی در دو مقوله هوش هیجانی و سبک های دلبستگی. پژوهش در علوم توانبخشی, 8(6), 1032-1044. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207709Vancouver : کپی

بهروز بهروز، علی آبادی شهرام، یزدخواستی فریبا، ویسی سعید. مقایسه کودکان دارای اختلال کمبود توجه - بیش فعالی و عادی در دو مقوله هوش هیجانی و سبک های دلبستگی. پژوهش در علوم توانبخشی. 1391 [cited 2021September17];8(6):1032-1044. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207709IEEE : کپی

بهروز، ب.، علی آبادی، ش.، یزدخواستی، ف.، ویسی، س.، 1391. مقایسه کودکان دارای اختلال کمبود توجه - بیش فعالی و عادی در دو مقوله هوش هیجانی و سبک های دلبستگی. پژوهش در علوم توانبخشی, [online] 8(6), pp.1032-1044. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207709. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 612 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی