برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1391 , دوره  19 , شماره  105 ; از صفحه 23 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين فراواني عوارض تعبيه و ميزان بقاي کاتترهاي موقت وريد مرکزي در بيماران همودياليزي تحت درمان در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران طي سال هاي 90-1389

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان شهید هاشمی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در اواخر دهه 70 با ابداع کاتترهاي وريد مرکزي جهت انجام همودياليز، يک تغيير بنيادين در درمان بيماران نيازمند به دياليز به وجود آمد و در حال حاضر استفاده از کاتترهاي وريد مرکزي (Central Vein Catheter -CVC) يک روش کاربردي و شايع مي باشد. با افزايش ميزان استفاده از اين روش ها، روشن شدن ميزان دقيق اين عوارض براي جراحان اهميت بيشتري پيدا مي کند. لذا، در اين مطالعه به تعيين فراواني عوارض اين کاتترها و ميزان بقاي آنها در بيماران همودياليزي تحت درمان در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران طي سال هاي 90-1389 پرداخته شد.روش کار: در اين مطالعه مقطعي - توصيفي اطلاعات حاصل از فرم هاي پرونده تمام بيماران در گروه سني بالاي 18 سال که از تاريخ بهمن 1389 الي تير ماه 1390 جهت همودياليز به بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران مراجعه نموده بودند و براي آنها کاتتر وريد مرکزي جايگذاري شد، به روش سرشماري (Census) جمع آوري شد. به اين ترتيب پرونده 150 بيمار وارد اين مطالعه شد. محل هاي کاتتر، عوارض مربوط به کاتتر، Cr، Hb، ميزان بقاي کاتترها و معيارهاي دموگرافيک بيماران جمع آوري و تحليل شد.يافته ها: از ميان 150 پرونده بررسي شده، 122 نفر (81%) مرد و 28 مورد (19%) زن بودند. ميانگين سن اين بيماران 56.2±15 سال بود (19 تا 87 سال). آناليز رگرسيون بين افراد با و بدون عارضه نشان داد که افزايش سن (PR=0.78، p=0.003)، کاهش Hb (PR=0.34، p=0.04) و نيز افزايش Cr (PR=0.45، p=0.023) و BUN (PR=0.37، p=0.014) با بروز عوارض مرتبط با کاتتر به عنوان ريسک فاکتور مستقل، ارتباط آماري معني داري دارند. ميزان بقاي يک ماهه کاتترهاي موقت 88% و بقاي دو ماهه آنها 69% بود.نتيجه گيري: نرخ کلي عوارض در مطالعه بالاتر از مطالعات ساير کشورها نبود. ميزان آنمي در بيماران مورد بررسي بسيار بيشتر بود. بيشترين عارضه درگير کننده عفونت کاتتر و پس از آن ترمبوز کاتتر بود. بقاي کاتتر هاي وريد مرکزي در ايران با مطالعات گذشته قرابت قابل قبولي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاهمرادی، م.، و خوانین ‌زاده، م.، و موسوی کانی، ک. (1391). تعیین فراوانی عوارض تعبیه و میزان بقای کاتترهای موقت ورید مرکزی در بیماران همودیالیزی تحت درمان در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران طی سال های 90-1389. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 19(105), 23-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207582Vancouver : کپی

شاهمرادی محمدکاظم، خوانین ‌زاده مرتضی، موسوی کانی کاوه. تعیین فراوانی عوارض تعبیه و میزان بقای کاتترهای موقت ورید مرکزی در بیماران همودیالیزی تحت درمان در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران طی سال های 90-1389. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1391 [cited 2022January18];19(105):23-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207582IEEE : کپی

شاهمرادی، م.، خوانین ‌زاده، م.، موسوی کانی، ک.، 1391. تعیین فراوانی عوارض تعبیه و میزان بقای کاتترهای موقت ورید مرکزی در بیماران همودیالیزی تحت درمان در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران طی سال های 90-1389. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 19(105), pp.23-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207582. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی