برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

دلبستگي شغلي و عوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستان هاي آموزشي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: دلبستگي شغلي حالت ذهني مثبت و مرتبط با شغل است كه با انرژي، فداكاري و جذابيت شغل، مشخص ميشود. از آنجا كه ماهيت و كيفيت خدمت رساني به بيماران با عملكرد پرستاران، وابستگي زيادي دارد، اين مطالعه به بررسي دلبستگي شغلي پرستاران و عوامل تاثيرگذار بر آن پرداخته است.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي بصورت مقطعي بين 273 نفر از پرستاران شاغل در بخش هاي بستري بيمارستان هاي نمازي و فقيهي شيراز، با نمونه گيري دو مرحله اي در سال 1389، انجام گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود كه روايي محتوا و پايايي آن بترتيب از طريق نظرات كارشناسان متخصص و محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ (86%) تاييد شد. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از طريق آمار توصيفي و آزمون همبستگي انجام گرديد.
يافته ها: ميانگين دلبستگي شغلي برابر با
10.51± 58.95بوده و ارتباط آماري مثبت و معني دار بين دلبستگي شغلي پرستاران با رفتار شهروندي سازماني، رضايت شغلي، تمايل به ترك سازمان، تعهد سازماني، شناخت و پاداش، عدالت سازماني، حمايت سازمان - سرپرست و ويژگي هاي شغلي مشاهده گرديد (p<0.001). قويترين ارتباط بين دلبستگي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي (r=0.512) بود.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش بيانگر اهميت دلبستگي شغلي و فاكتورهاي مرتبط با آن مي باشد. پرستاران بخش بزرگي از سيستم سلامت را به خود اختصاص مي دهند و عدم دلبستگي شغلي آنان، آسيب هاي بسياري به بيمارستان ها و نهايتا اجتماع وارد مي نمايد. بنابراين دلبستگي شغلي را مي بايست در سياستگذاري هاي مرتبط با پرستاران مورد توجه قرار داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 486
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی