برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط سلامت سازماني با رفتار شهروندي سازماني در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: تمرکز بر سلامت سازمان به معني تمرکز بر موفقيت آينده سازمان است. با توجه به شرايط بسيار متحول بيمارستان ها و لزوم اثربخشي آن ها، به کارکناني نياز است که رفتارهاي داوطلبانه براي سازمان داشته باشند. بر اين اساس هدف اصلي اين مقاله، بررسي رابطه سلامت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران است.روش بررسي: اين پژوهش، مطالعه توصيفي - تحليلي است که به صورت مقطعي انجام شده است. جامعه آماري، کل کارکنان بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1389 است؛ 312 نفر از کارکنان با استفاده از نمونه گيري طبقه اي متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده هاي دو پرسشنامه سلامت سازماني Hoy و Feldman و رفتار شهروندي سازماني است. از آمار توصيفي (درصد، ميانگين، انحراف معيار و واريانس) و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون) براي تحليل داده ها به کمک نرم افزار  SPSS18استفاده شده است.يافته ها: بين سلامت سازماني و ابعاد پنج گانه رفتار شهروندي سازماني (وظيفه شناسي، احترام و تکريم، نوع دوستي، جوانمردي و فضيلت شهروندي) ارتباط معناداري (P= 0.0001) وجود دارد.نتيجه گيري: با توجه به رابطه معنادار رفتار شهروندي و سلامت سازماني، سازمان ها مي توانند با ايجاد هماهنگي ميان اعضاي سازمان و همچنين رشد و بهبود مداوم، در رفتار کارکنان بهبودهايي ايجاد نمايند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خالصی، ن.، و شمس، ل.، و یگانه، س.، و جعفری پویان، ا.، و نصیری، ط.، و روستایی، ن.، و مرادی، ط. (1391). ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت, 6(6), 412-422. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207462Vancouver : کپی

خالصی نادر، شمس لیدا، یگانه سمیه، جعفری پویان ابراهیم، نصیری طه، روستایی نرگس، مرادی طیبه. ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت. 1391 [cited 2021December02];6(6):412-422. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207462IEEE : کپی

خالصی، ن.، شمس، ل.، یگانه، س.، جعفری پویان، ا.، نصیری، ط.، روستایی، ن.، مرادی، ط.، 1391. ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت, [online] 6(6), pp.412-422. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207462. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی