برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  29-2 , شماره  1 ; از صفحه 47 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

اثر کشت تاخيري بر عملکرد دانه و برخي صفات زراعي ژنوتيپ هاي گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي ژنوتيپ هاي مختلف گندم دوروم و نان نسبت به کشت تاخيري اين تحقيق در ايستگاه خرم آباد طي دو سال زراعي 89-1387 انجام شد. دو تاريخ کاشت شامل تاريخ کاشت مطلوب (20 آبان) و تاريخ کاشت تاخيري (20 آذر) به عنوان فاکتور اصلي و 16 ژنوتيپ پيشرفته گندم نان و دوروم به عنوان فاکتور فرعي با استفاده از آزمايش کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه واريانس داده ها نشان داد که اثر سال، اثر متقابل سال × تاريخ کاشت و سال × ژنوتيپ براي برخي صفات و اثر تاريخ کاشت و ژنوتيپ براي اکثر صفات معني دار بود. تاريخ کاشت تاخيري سبب کاهش تعداد دانه در مترمربع، تعداد سنبله در مترمربع، ارتفاع بوته، روز از کاشت تا ظهور سنبله، رسيدگي فيزيولوژي و عملکرد دانه ژنوتيپ ها گرديد. تاخير در کاشت عملکرد دانه را حدود 29 کيلوگرم در هکتار به ازاي هر روز کاهش داد. رقم گندم دوروم دنا و لاين هاي اميدبخش گندم نان S-83-3، S-83-4 وS-84-14  به ترتيب با ميانگين عملکرد دانه 6148 ,6412 ,6679 و 6036 کيلوگرم در هکتار براي کاشت در تاريخ کاشت مطلوب و تاخيري مناسب بودند. همبستگي مثبت و معني داري بين عملکرد دانه و برخي صفات مشاهده گرديد، ولي حداکثر همبستگي بين عملکرد دانه با تعداد دانه در مترمربع (r=0.70) بود. اگر چه بين ميانگين عملکرد دانه ژنوتيپ هاي گندم دوروم و گندم نان تفاوت معني داري نبود، ولي درصد تغييرات عملکرد دانه ژنوتيپ هاي گندم دوروم در کاشت تاخيري کمتر بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهاری، م.، و حسین پور، ط.، و رفیعی، م. (1392). اثر کشت تاخیری بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), 29-2(1), 47-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207435Vancouver : کپی

بهاری محمد، حسین پور طهماسب، رفیعی مسعود. اثر کشت تاخیری بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر). 1392 [cited 2021July28];29-2(1):47-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207435IEEE : کپی

بهاری، م.، حسین پور، ط.، رفیعی، م.، 1392. اثر کشت تاخیری بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم. مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر), [online] 29-2(1), pp.47-66. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207435. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی