6 SID.ir | بررسي اثر بنزوديازپين ها بر اضطراب و تداخل آن با هيستامين در مدل ماز بعلاوه اي شکل در موش هاي صحرايي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر بنزوديازپين ها بر اضطراب و تداخل آن با هيستامين در مدل ماز بعلاوه اي شکل در موش هاي صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: هيستامين به عنوان يک تنظيم کننده، در بسياري از رفتارهاي شبه اضطرابي حيوانات و انسان دخالت دارد. از طرفي داروهاي ميانجگري کننده رسپتور گاباي A مانند بنزوديازپين براي درمان اضطراب استفاده شده اند. تجويز همزمان داروهاي مزبور از نظر اضطراب مي تواند مورد توجه باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر اثر تزريق داخل صفاقي هيستامين و ديازپام و تداخل اين دو ماده بر رفتارهاي شبه اضطرابي بررسي شد. پارامترهاي اندازه گيري شده در صد زمان گذرانده
%OAT= Open Arm Times)) در بازوي باز و درصد تعداد ورود به بازوي باز (%OAE= Open Arm Entries) در مدل مازبعلاوه اي شکل اضطراب بود.
يافته ها: تجويز هيستامين 20 (ميلي گرم بر کيلوگرم) به درون صفاق درصد زمان گذرانده در بازوي باز
(%OAT) را کاهش داد، اما بر فعاليت حرکتي (LA= Locomotion Activity) تاثيري نداشت، که يک اثر اضطراب زايي را براي هيستامين نشان مي دهد. تجويز ديازپام، بصورت زير جلدي در دوز 1 ميلي گرم بر کيلوگرم در صد زمان گذرانده در بازوي باز(%OAT)  و درصد تعداد ورود به بازوي باز(%OAE)  را بدون اثر بر فعاليت حرکتي افزايش داد که نشان دهنده کاهش اضطراب در گروههاي مورد مطالعه است. تجويز ديازپام، بصورت زير جلدي در دوز 1 ( ميلي گرم بر کيلوگرم) قبل از تزريق داخل صفاقي هيستامين در دوز 20 ميلي گرم بر کيلوگرم در صد زمان گذرانده در بازوي باز (%OAT) و درصد تعداد ورود به بازوي (%OAE) را بدون اثر بر فعاليت حرکتي (LA) افزايش داد که نشان دهنده کاهش اضطراب در گروههاي مورد مطالعه است.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان مي دهد که اثرات اضطراب زايي ايجاد شده به وسيله هيستامين، در حضور ديازپام معکوس مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی