نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي سميت سلولي عصاره متانولي درمنه دشتي بر سلول سرطان سينه انساني رده MCF7

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، گروه بیوتکنولوژی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: با توجه به مقاومت سلول هاي سرطاني به داروهاي شيميايي و گزارش هاي گوناگون از اثر سميت گياه درمنه دشتي بر برخي از سلول هاي سرطاني، هدف اين مطالعه ارزيابي سميت سلولي عصاره متانولي درمنه دشتي بر رده سلول سرطان سينه انساني MCF7 بود. روش بررسي: در اين مطالعه تجربي اثر سميت عصاره متانولي گل، برگ، ساقه و ريشه درمنه دشتي جمع آوري شده از دو استان اصفهان و خراسان بر سلول سرطان سينه انساني رده MCF-7 و سلول نرمال HEK293 بررسي شد. نمونه هاي گياهي به وسيله حلال متانولي عصاره گيري شدند و اثر سميت آنها بر سلول هاي سرطاني و نرمال در غلظت هاي 62.5، 125، 250 و 500 ميکروگرم بر ميلي ليتر به روش MTT ارزيابي شد. سلول سرطان سينه رده MCF-7 و سلول نرمال HEK293 به ترتيب در محيط کشت RPMI-1640 و DMEM حاوي 10 درصد سرم جنين گاوي کشت داده شدند. داده ها با آزمون آماري آناليز واريانس يک طرفه و تست LSD تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: نتايج حاکي از سميت عصاره متانولي درمنه دشتي بر سلول MCF7 بود. گياه منطقه خراسان سميت سلولي بيشتري نسبت به گياه منطقه اصفهان نشان داد. (IC50 گياه اصفهان براي تمامي قسمت هاي گياه بيش از 500 ميکروگرم بر ميلي ليتر به دست آمد، اما IC50 گياه منطقه خراسان به ترتيب در برگ و گل 3.1±205 و213±3.5  ميکروگرم بر ميلي ليترمحاسبه گرديد، هم چنين برگ و گل در هر دو مورد داراي بيشترين سميت سلولي بودند. عصاره گياهان هر دو منطقه سميت سلولي قابل توجهي بر سلول نرمال HEK293 نشان ندادند. نتيجه گيري: عصاره متانولي گياه درمنه دشتي منطقه خراسان نسبت به گياه منطقه اصفهان سميت سلولي بيشتري نشان مي دهد و به نظر مي رسد شرايط متفاوت محيطي بر سميت سلولي اندام هاي مختلف گياه درمنه دشتي نقش قابل توجهي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گردانیان، ب.، و بهبهانی، م.، و کاراپتیان، ژ.، و فضیلتی، م. (1392). ارزیابی سمیت سلولی عصاره متانولی درمنه دشتی بر سلول سرطان سینه انسانی رده MCF7. ارمغان دانش, 18(3 (پی در پی 75)), 241-251. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207229Vancouver : کپی

گردانیان بابک، بهبهانی ماندانا، کاراپتیان ژیرایر، فضیلتی محمد. ارزیابی سمیت سلولی عصاره متانولی درمنه دشتی بر سلول سرطان سینه انسانی رده MCF7. ارمغان دانش. 1392 [cited 2022May19];18(3 (پی در پی 75)):241-251. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207229IEEE : کپی

گردانیان، ب.، بهبهانی، م.، کاراپتیان، ژ.، فضیلتی، م.، 1392. ارزیابی سمیت سلولی عصاره متانولی درمنه دشتی بر سلول سرطان سینه انسانی رده MCF7. ارمغان دانش, [online] 18(3 (پی در پی 75)), pp.241-251. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207229. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی