برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1392 , دوره  15 , شماره  5 ; از صفحه 17 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه پيامدهاي بارداري هپارين با وزن ملکولي کم با هپارين شکسته نشده در درمان سقط مکرر ثانوبه به سندرم آنتي فسفوليپيد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سندرم آنتي فسفوليپيد اختلال خودايمني سيستميکي است که با ترومبوزهاي شرياني و وريدي و پيامدهاي ناخواسته بارداري مشخص مي شود. هدف از مطالعه حاضر مقايسه نسبي کارايي و بي خطري هپارين با وزن ملکولي کم با هپارين شکسته نشده در درمان زنان بار دار با سابقه سقط مکرر ثانوبه به سندرم آنتي فسفوليپيد است.
مواد و روشها: اين مطالعه آينده نگر بر روي 83 زن با سابقه 3 بار يا بيشتر سقط قبل از هفته دهم بارداري و با آنتي بادي آنتي فسفوليپيد مثبت انجام شد. به محض تشخيص بارداري هپارين شکسته نشده (5000 واحد، دو بار در روز) يا هپارين با وزن ملکولي کم (اناکساپارين 40 ميلي گرم، يکبار در روز) دريافت کردند. اطلاعات مربوط به اين زنان از سامانه جامع اسناد پزشکي سازمان تامين اجتماعي استان قم استخراج شده است. سپس پيامد بارداري در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت
.
يافته ها: در گروه هپارين با وزن ملکولي کم 42 زن
(%95.5) و در گروه هپارين شکسته نشد 34 زن (%87.2) نوزاد زنده به دنيا آوردند (P>0.05). تفاوت معني داري در سن و وزن هنگام تولد در بين دو گروه ديده نشد. ميانگين آپگار دقيقه 5 در گروه دريافت کننده هپارين با وزن ملکولي کم 8.4±1.2 و در گروه دريافت کننده هپارين شکسته نشده 7.7±1.2 بودکه از نظر آماري معني دار (P<0.05) ولي از نظر باليني اهميت چنداني نداشت.
نتيجه گيري: به نظر ميرسد هر دو هپارين با وزن مولکولي کم و هپارين شکسته نشده در درمان زنان باردار با سابقه سقط مکرر ثانويه به سندرم آنتي فسفوليپيد موثرند. ولي هپارين با وزن مولکولي کم نسبت به هپارين شکسته نشده تا حدودي موثرتر به نظر مي رسد، هرچند تفاوت آنها به سطح معني داري آماري نرسيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی