برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  29-1 , شماره  4 ; از صفحه 729 تا صفحه 745 .
 
عنوان مقاله: 

عملکرد کمي و کيفي علوفه اکوتيپ هاي يونجه مناطق سردسير ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي عملکرد و کيفيت علوفه اکوتيپ هاي يونجه مناطق سردسير، هفده اکوتيپ در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار به مدت دو سال (89-1387) در مزرعه پژوهشي موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در کرج مورد مقايسه قرار گرفتند. ترکيبات شيميايي علوفه اين اکوتيپ ها با استفاده از روش هاي AOAC و ضرايب هضمي آن ها با استفاده از روش آزمايشگاهي تيلي و تري برآورد شد. بر اساس نتايج تجزيه واريانس دو ساله، بين اکوتيپ ها از نظر عملکرد علوفه تر در سطح احتمال 1% و عملکرد علوفه خشک و نسبت برگ به ساقه در سطح احتمال 5% تفاوت معني داري وجود داشت. اثر متقابل اکوتيپ در سال در مورد هر دو صفت عملکرد علوفه تر و خشک غير معني دار بود که نشان مي دهد اکوتيپ ها از نظر اين دو صفت واکنش مشابه از سالي به سال ديگر دارند. بين اکوتيپ ها از نظر ديواره سلولي در سطح احتمال 1% و از نظر پروتئين خام، ماده خشک قابل هضم، ماده آلي قابل هضم و خاکستر کل در سطح احتمال 5% تفاوت معني دار وجود داشت. اثر متقابل اکوتيپ در سال براي ديواره سلولي در سطح احتمال 5% و براي ماده خشک قابل هضم و ماده آلي قابل هضم در سطح احتمال 1% معني دار شد. بيشترين ميانگين عملکرد علوفه تر و علوفه خشک در اکوتيپ قره آغاج به ترتيب 61.3 و 16.4 تن در هکتار بود. بالاترين درصدپروتئين خام در اکوتيپ چالشتر با 17.73 درصد، بالاترين درصد ديواره سلولي در اکوتيپ سيلوانه با 50.43 درصد، بالاترين درصد ديواره سلولي بدون همي سلولز در اکوتيپ سيلوانه با 35.33 درصد، بالاترين درصدماده خشک قابل هضم در اکوتيپ اردوباد با 62.98 درصد، بالاترين درصد ماده آلي قابل هضم در اکوتيپ اردوباد با 59.89 و بالاترين درصد خاکستر کل در اکوتيپ سيلوانه با 9.92 درصد مشاهده شد. اکوتيپ هاي قره آغاج با 2.79، سهند آوا با 2.76 و قره قوزلو با 2.68 تن در هکتار بيشترين عملکرد پروتئين را داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 179
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی