نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط مولر دوم نهفته فک پايين با اندازه، زاويه، مرحله تکاملي و موقعيت جوانه دنداني مولر سوم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: با توجه به همزماني شکل گيري تاج مولر سوم با رويش مولر دوم منديبل و احتمال نهفتگي مولر دوم بر اثر جوانه مولر سوم و از آنجا که نهفتگي دندان ها مشکلات متعددي براي بيماران در پي دارد، هدف از مطالعه حاضر تعيين ارتباط اندازه، زاويه محور، ميزان تکامل و موقعيت قرار گرفتن جوانه دندان عقل در نمونه هاي با دندان مولر دوم نهفته بود که مي تواند در تشخيص زودرس و پيشگيري از نهفتگي موثر باشد.مواد و روش ها: در مطالعه توصيفي - تحليلي مورد - شاهدي حاضر، 5420 پرونده مربوط به بيماران 15 - 12 ساله مراجعه کننده به دانشکده هاي دندانپزشکي شهيد بهشتي و تهران، همچنين مطب هاي خصوصي انتخاب و 20 نفر (14 دختر و 6 پسر) با نهفتگي دندان مولر دوم پايين شناسايي شدند. 20 بيمار ارتودنسي با رويش دندان فوق نيز به عنوان گروه شاهد از همان مراکز انتخاب و با گروه مورد همسان سازي شدند. متغيرهاي زاويه محور دندان عقل نسبت به مولر دوم، اول و بيس منديبل، نسبت اندازه مزيوديستالي دندان عقل نسبت به مولر دوم پايين، مراحل تکاملي دو دندان و موقعيت مارجينال ريج مزيالي جوانه دندان عقل نسبت به دندان مولر دوم اندازه گيري و با آزمون هاي student t و chi-square در دو گروه با نهفتگي و رويش دندان مولر دوم مقايسه شدند.يافته ها: ميانگين زاويه محور دندان عقل نسبت به مولر دوم، مولر اول و بيس منديبل در گروه مورد به ترتيب 30.20، 53.6 و 51.3 درجه و در گروه شاهد برابر 21.4، 34.65 و 45.15 درجه بود. تفاوت نمونه ها از نظر زاويه دندان عقل نسبت به مولر دوم و اول در دو گروه معني دار (به ترتيب: P<0.047 و P<0.0001) ولي تفاوت آن ها از نظر زاويه دندان عقل نسبت به بيس منديبل معني دار نبود. ميانگين نسبت اندازه مزيوديستالي دندان عقل به مولر دوم پايين در گروه مورد 0.99 و در نمونه هاي شاهد 0.95 و بدون تفاوت معني دار گزارش گرديد. مرحله تکاملي دندان عقل بر اساس طبقه بندي Nolla، همچنين موقعيت مارجينال ريج مزيالي جوانه دندان عقل نسبت به دندان مولر دوم تاثير مشخصي در نهفتگي دندان مولر دوم پايين نداشت.نتيجه گيري: زواياي دندان عقل نسبت به مولر دوم و اول در نمونه هاي با نهفتگي دندان مولر دوم پايين بيشتر از نمونه هاي با رويش دندان مولر دوم بود که از نظر پيشگيري کلينيکي حائز اهميت مي باشد، هر چند تفاوت مشخصي در زاويه دندان عقل نسبت به بيس منديبل، نسبت مزيوديستالي دندان عقل به مولر دوم، مراحل تکاملي و موقعيت مارجينال ريج مزيالي جوانه دندان عقل نسبت به مولر دوم در دو گروه با دندان نهفته و رويش يافته مشاهده نگرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شفیعی، ح.، و قنبرزاده، م.، و نخستین، م.، و سیفی، م. (1391). بررسی ارتباط مولر دوم نهفته فک پایین با اندازه, زاویه, مرحله تکاملی و موقعیت جوانه دندانی مولر سوم. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 30(5 (ویژه نامه)), 302-310. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206795Vancouver : کپی

شفیعی حسنعلی، قنبرزاده مرتضی، نخستین محمدرضا، سیفی مسعود. بررسی ارتباط مولر دوم نهفته فک پایین با اندازه, زاویه, مرحله تکاملی و موقعیت جوانه دندانی مولر سوم. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1391 [cited 2022August12];30(5 (ویژه نامه)):302-310. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206795IEEE : کپی

شفیعی، ح.، قنبرزاده، م.، نخستین، م.، سیفی، م.، 1391. بررسی ارتباط مولر دوم نهفته فک پایین با اندازه, زاویه, مرحله تکاملی و موقعیت جوانه دندانی مولر سوم. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 30(5 (ویژه نامه)), pp.302-310. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206795. 

 
بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی