برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش راهبردي تفکر بر پرسشگري دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهر سنندج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم انسانی، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش راهبردي تفکر بر پرسشگري دانش آموزان پايه پنجم دبستان است. اين پژوهش به صورت آزمايشي و با طرح پيش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل صورت گرفت. بدين منظور از بين دانش آموزان پنجم دبستان شهر سنندج 80 نفر (40 دختر و 40 پسر) به عنوان نمونه آماري به صورت چند مرحله اي (خوشه اي+تصادفي) انتخاب شدند و پسران و دختران هر کدام به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش به مدت 15 جلسه و هر جلسه يک ساعت آموزش تفکر دريافت نمودند. پرسشگري دانش آموزان هر دو گروه (آزمايش و کنترل) در دو مرحله پيش و پس از آموزش، با پرسش نامه چند بعدي MQOS بک و جي ساپ (2004) مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحليل کوواريانس تجزيه و تحليل شد. نتايج بيانگر اين است که آموزش تفکر تاثير معني داري بر افزايش پرسشگري دارد. پرسشگري مي تواند توسط آموزش مستقيم تفکر در کلاس از طريق مشارکت آزمودني ها در بحث ها و فعاليت هاي کلاسي و نيز رويارويي آنها با موقعيت هاي حيرت برانگيز و چالش زا افزايش يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

غریبی، ح.، و ادیب، ی.، و فتحی‌ آذر، ا.، و هاشمی، ت.، و بدری گرگری، ر.، و قلی زاده، ز. (1392). اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج. تفکر و کودک, 4(1 (پیاپی 7)), 79-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206450Vancouver : کپی

غریبی حسن، ادیب یوسف، فتحی‌ آذر اسکندر، هاشمی تورج، بدری گرگری رحیم، قلی زاده زلیخا. اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج. تفکر و کودک. 1392 [cited 2021April10];4(1 (پیاپی 7)):79-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206450IEEE : کپی

غریبی، ح.، ادیب، ی.، فتحی‌ آذر، ا.، هاشمی، ت.، بدری گرگری، ر.، قلی زاده، ز.، 1392. اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج. تفکر و کودک, [online] 4(1 (پیاپی 7)), pp.79-92. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206450>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی