برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير دوره هاي زماني مختلف تمرين استقامتي بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني سرم موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مازندران، بابلسر، خ شهید بهشتی، بلوار شهید ذوالفقاری، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهميت سيستم آنتي اکسيداني و اثر آن بر واکنشهاي زنجيره اي راديکال هاي آزاد، هدف از انجام اين تحقيق، تعيين تاثير دوره هاي مختلف زماني تمرين استقامتي بر ميزان آنزيم هاي آنتي اکسيداني سوپر اکسيد ديسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و گلوتاتيون پر اکسيداز (GPX) سرم موشهاي نر ويستار بود. بيشتر تحقيقات پيشين، اثر تمرينات سرعتي و شديد کوتاه مدت را بر آنزيم هاي آنتي اکسيداني مد نظر قرار داده اند، در حالي که بررسي اثر سازگاري با تمرينات استقامتي با شدت متوسط، احتياج به تحقيقات بيشتري دارد.
مواد و روشها: در اين تحقيق تجربي 62 سر موش نر ويستار به طور تصادفي در سه گروه تجربي و سه گروه کنترل قرار داده شدند. گروههاي تجربي به ترتيب 6، 9 و 12 هفته، و مدت 5 روز در هفته، بر روي تردميل به تمرين پرداختند که از سرعت 10 متر در دقيقه و مدت 10 دقيقه تمرين در هر روز، به سرعت 25 متر در دقيقه و مدت 60 دقيقه در روز رسيدند. گروههاي کنترل نيز سه روز در هفته با سرعت 10 متر در دقيقه و مدت 10 دقيقه روي تردميل راه مي رفتند. پس از تمرينات، موشها بيهوش شدند و نمونه هاي سرم از قلب آزمودنيها جمع آوري گرديد. سپس ميزان فعاليت آنزيم هاي
SOD، CAT وGPX  در سرم به روش رنگ سنجي آنزيمي مورد اندازه گيري قرار گرفت. از آزمون مستقل براي تحليل فرضيات استفاده گرديد (a=0.05).
يافته ها: داده هاي اين تحقيق نشان داد که 6، 9 و 12 هفته تمرين استقامتي، تاثيري بر ميزان آنزيم
SOD و GPX سرم موشها نداشت، اما 9 هفته تمرين استقامتي ميزان فعاليت آنزيم کاتالاز را به طور معني داري افزايش داد (فعاليت آنزيم کاتالاز در گروه تجربي 24.09±2.43 (U/mL)  و در گروه کنترل 18.76±3.81 (U/mL) مشاهده شد ((P£0.05.
نتيجه گيري: احتمال دارد که افزايش معني دار ميزان فعاليت آنزيم کاتالاز پس از 9 هفته تمرين استقامتي با شدت
VO2max %65  به دنبال افزايش توليد H2O2 در اين مدت رخ داده باشد. از طرف ديگر، با ادامه تمرين به مدت 12 هفته، فعاليت اين آنزيم مجددا به ميزان سطوح اوليه خود بازگشت. از اين رو مي توان گفت که شايد افزايش مدت تمرين با شدت مذکور باعث بروز سازگاري در سيستم آنتي اکسيداني شده و يا ميزانهاي طبيعي آنزيم هاي SOD و GPX کفايت لازم براي خنثي کردن واکنشهاي اکسيداسيون را داشته اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابراهیمی، م.، و هووانلو، ف.، و هدایتی، م. (1392). تاثیر دوره های زمانی مختلف تمرین استقامتی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سرم موش صحرایی. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 18(1 (پی در پی 91)), 16-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206427Vancouver : کپی

ابراهیمی مریم، هووانلو فریبرز، هدایتی مهدی. تاثیر دوره های زمانی مختلف تمرین استقامتی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سرم موش صحرایی. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1392 [cited 2021October19];18(1 (پی در پی 91)):16-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206427IEEE : کپی

ابراهیمی، م.، هووانلو، ف.، هدایتی، م.، 1392. تاثیر دوره های زمانی مختلف تمرین استقامتی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سرم موش صحرایی. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 18(1 (پی در پی 91)), pp.16-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206427. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی