برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات استرس بي حرکتي حاد و مزمن بر سطح سرمي هورمون هاي T3 ،TSH و T4 در موش هاي صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: پژوهش هاي مختلف نشان مي دهند که استرس اثرات مختلفي بر سيستم آندوکريني بدن دارد. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات استرس بي حرکتي حاد و مزمن بر سطح سرمي هورمون هاي TSH، T3 و T4 در موش هاي صحرايي نر مي باشد.
مواد و روش ها: طي اين تحقيق تجربي - آزمايشگاهي، موش هاي نر نژاد ويستار به سه گروه 10 سري شاهد، تحت استرس بي حر کتي حاد (روزانه 8 ساعت بي حرکتي به مدت 8 روز) و تحت استرس بي حرکتي مزمن (تحت بي حرکتي روزانه 2 ساعت به مدت 21 روز) تقسيم بندي شدند. بعد از پايان يافتن دوره برنامه اجرايي هر گروه، نمونه هاي خوني از طريق خونگيري از قلب جمع آوري شدند. بعد از تهيه سرم، سطح هورمون هاي
TSH، T3 و T4 با استفاده از روش الکتروکمي لومينسانس مورد سنجش قرار گرفتند. در نهايت داده هاي حاصل با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس، مورد مقايسه واقع شدند.
يافته ها: نتايج نشان دادند هورمون هاي
TSH،  T3و T4 در موش هاي تحت استرس بي حرکتي حاد، افزايش معناداري يافتند ( به ترتيب P<0.01، P<0.001 و P<0.001). اما سطح اين هورمون ها در موش هاي تحت استرس بي حرکتي مزمن، اختلاف معناداري با گروه شاهد نشان ندادند.
نتيجه گيري: استرس بي حرکتي حاد افزاينده سطح سرمي هورمون هاي
TSH، T3 و T4 است. بر اين مبنا، از ديدگاه پاتوفيزيولوژيک، تاثير استرس بي حرکتي در افزايش هورمون هاي تيروئيدي و عوارض متعاقب آن قابل توجه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 206
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی