برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ميزان تماس كارگران شاغل در گلخانه با سموم آنتي كولين استراز از طريق پايش بيولوژيك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بهداشت کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سموم ارگانو فسفره از پر مصرفترين حشره كش ها در مبارزه با آفات مي باشند. اين سموم در ميزان فعاليت كولين استراز تداخل نموده و آن را مهار مي سازند. اندازه گيري فعاليت كولين استراز كاربرد زيادي در تشخيص مسموميت و آسيب هاي ناشي از حشره كش ها دارد. يكي از گروه هايي كه در معرض مسموميت با آفت كش هايي چون ارگانو فسفره ها و كاربامات ها قرار دارند كاركنان شاغل در گلخانه ها مي باشند. هدف از اين مطالعه ارزيابي ميزان تماس كارگران شاغل در گلخانه با سموم آنتي كولين استراز از طريق اندازه گيري ميزان فعاليت كولين استراز خون در كاركنان شاغل در گلخانه ها بود.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه مقطعي از نوع توصيفي- تحليلي بوده و به منظور ارزيابي ميزان تماس كاركنان شاغل در گلخانه هاي خيار استان يزد با سموم ارگانوفسفره در سال 89-90 انجام شده است. در اين مطالعه با استفاده از برآورد آماري 40 نفر از كاركنان شاغل در گلخانه انتخاب و فعاليت آنزيم كولين استراز در نمونه هاي خون آن ها به روش الكترومتريك اندازه گيري ودر نهايت با ميزان زمينه مقايسه شد. در روش الكترومتريك با استفاده از تغييرات pH ايجاد شده به دليل توقف آنزيم كولين استراز، مي توان ميزان فعاليت اين آنزيم را تعيين نمود. نتايج حاصله با استفاده از نرم افزار spss16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد درصد توقف آنزيم كولين استراز اريتروسيت ها در افراد بين 1.77% تا 35.4% متغير بوده و ميانگين و انحراف معيار آن 9.68±23.2% تعيين گرديد. به همين ترتيب درصد توقف آنزيم كولين استراز پلاسما بين 1% تا 28 % متغير بوده و ميانگين و انحراف معيار آن برابر با 7.92±16.57 بدست آمد. ارزيابي نتايج تحقيق نشان داد كه از اين تعداد 25% (10 نفر) بدون مسموميت، 17.5% (7 نفر) داراي مسموميت اندك، 55% (22 نفر) داراي مسموميت متوسط و 2.5% (1نفر) دچار مسموميت شديد بودند.
بحث و نتيجه گيري: مسموميت با سموم ارگانوفسفره در كشور ما به عنوان سومين علت مسموميت و نيز علت اصلي مرگ و مير ناشي از مسموميت ها گزارش شده است. بنابراين، با توجه به نتايج تحقيق و اهميت ارزيابي تماس كارگران با سموم ارگانوفسفره مي توان بيان داشت كه استفاده از روش الكترومتريك روش بسيار مناسبي در پايش بيولوژيك كارگران در معرض مي باشد. استفاده از اين روش به دليل ساده و پرتابل بودن، هزينه كم و در عين حال دقت بالا قابليت آن را دارد كه در مطالعات غربالگري و در تشخيص به موقع مسموميت ها در مقياس بزرگ بكار گرفته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی