برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 89 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ريسك فاكتورهاي موثر در بروز حوادث شغلي يكي از صنايع فلزي بزرگ اراك (1386-1384)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات آلاینده‌های محیطی، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: حادثه شغلي رويداد برنامه ريزي نشده و صدمه آفريني است كه در محيطهاي كار رخ مي دهد. در ميان مشاغل و فعاليتهاي مختلف، صنايع فلزي سنگين يكي از خطرناك ترين صنايع در جهان است. اين مطالعه با هدف تعيين بروز حوادث و فاكتورهاي موثر در بروز حوادث در يكي از صنايع فلزي بزرگ اراك طراحي گرديده است.
روش بررسي: ابتدا در يك مطالعه بروز، 873 نفر به صورت گذشته نگر به منظور تعيين تعداد موارد حادثه طي سالهاي 84 الي 86 بررسي شدند. سپس موارد حادثه ديده با نمونه اي 251 نفري از افراد بدون حادثه به شكل مورد- شاهدي مقايسه شدند. پس از جمع آوري داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرونده شغلي و اسناد و گزارشات پزشكي موجود در پرونده ها، تحليل داده ها با استفاده از آزمونهاي مجذور كاي،
t-test و رگرسيون لجستيك در نرم افزار spss ويراست 16 انجام شد.
يافته ها: در طي سالهاي مورد مطالعه 359 حادثه رخ داده بود كه بر اين اساس ميزان بروز ساليانه حادثه در اين مطالعه 137 به ازاي 1000 نفر كارگر محاسبه شد. بروز حادثه با متغييرهاي سن، سابقه كار،سطح سواد، طول قد، فشارخون سيستول و نوع شيفت رابطه آماري معني داري داشته است (
p<0.05) ولي با وضعيت تاهل و تعداد فرزندان رابطه اي مشاهده نشد (p>0.05). گرچه اعمال نا ايمن به عنوان اولين علت بروز حادثه مشخص شد اما در مدل رگرسيون لجستيك سن و سطح سواد كاركنان در مدل باقي ماندند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش و بالا بودن فراواني حوادث، پيشنهاد مي شود كه نسبت به برنامه ريزي و اجراي دوره هاي اموزش ايمني، اصلاح شرايط نا ايمن و انتخاب مناسب كارگران متناسب با شرايط كاري وتامين امكانات و تجهيزات حفاظتي مناسب و استاندارد اقدام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدفام، ا.، و قمری، ف.، و محمدبیگی، ا.، و ابراهیمی، ح.، و خدایاری، م. (1391). بررسی ریسک فاکتورهای موثر در بروز حوادث شغلی یکی از صنایع فلزی بزرگ اراک (1386-1384). سلامت کار ایران, 9(4), 89-96. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206081Vancouver : کپی

محمدفام ایرج، قمری فرهاد، محمدبیگی ابوالفضل، ابراهیمی حسین، خدایاری مهدی. بررسی ریسک فاکتورهای موثر در بروز حوادث شغلی یکی از صنایع فلزی بزرگ اراک (1386-1384). سلامت کار ایران. 1391 [cited 2021July27];9(4):89-96. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206081IEEE : کپی

محمدفام، ا.، قمری، ف.، محمدبیگی، ا.، ابراهیمی، ح.، خدایاری، م.، 1391. بررسی ریسک فاکتورهای موثر در بروز حوادث شغلی یکی از صنایع فلزی بزرگ اراک (1386-1384). سلامت کار ایران, [online] 9(4), pp.89-96. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206081. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 225 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی