برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

اثر رژيم هاي آبياري بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

اين پژوهش به منظور مطالعه اثر رژيم هاي مختلف آبياري بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيک دو اکوتيپ کنجد (Sesamum indicum L.) در شرايط گلخانه به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با دو عامل و سه تکرار در سال 1388 در شرايط گلخانه انجام شد. عامل اول شامل فواصل مختلف آبياري (به فاصله 4، 8، 12 و 16 روز) و عامل دوم شامل دو اکوتيپ کلات و سه قلعه بود. نتايج نشان داد که افزايش فاصله آبياري سبب کاهش معني دار ارتفاع گياه، تعداد گره، فاصله ميان گره، تعداد کپسول و وزن خشک اندام هوايي شد. اکوتيپ سه قلعه در مقايسه با اکوتيپ کلات از نظر صفات فوق تحمل بهتري به تاخير در آبياري نشان داد. اثر متقابل رژيم هاي آبياري و اکوتيپ نشان داد که بهترين شرايط در فاصله آبياري چهار روز و براي اکوتيپ سه قلعه بدست آمد. سطح ريشه، متوسط قطر ريشه، مجموع طول ريشه، حجم ريشه و وزن خشک ريشه نيز تحت تاثير معني دار رژيم هاي آبياري قرار گرفت. نتايج نشان داد که با افزايش فاصله بين آبياري، سطح ريشه کمتر ولي عمق نفوذ ريشه بيشتر شد. اکوتيپ سه قلعه از نظر صفات ريشه مورد بررسي نيز بهتر از اکوتيپ کلات بود. نسبت وزن خشک ريشه به ساقه با افزايش دور آبياري زياد شد. سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق و هدايت روزنه اي با افزايش فاصله آبياري کاهش يافت. در نهايت نتايج نشان داد که افزايش دور آبياري منجر به کاهش سطح اندام فتوسنتز کننده و سطح ريشه شد، ولي طول ريشه تا فاصله 12 روز آبياري زياد شد و پس از آن کاهش نشان داد. در اين بررسي اکوتيپ سه قلعه تنش خشکي را بهتر تحمل کرد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 76
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی