نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1378 , دوره  - , شماره  13-14 ; از صفحه 71 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

كوششي در نگرش تاريخي به روند میزان مواليد و مرگ و مير و شناخت مراحل انتقال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است