برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  3 , شماره  7 ; از صفحه 105 تا صفحه 134 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش پايداري اجتماعي در بين محله هاي قديم و جديد شهر يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در بستر افزايش توجهات بين المللي به محيط زيست و مسائل مربوط به کيفيت زندگي، تلاش براي دستيابي به پايداري اجتماعي در بين محلات اهميت ويژه اي يافته است. در اين ميان، محله به عنوان مبناي فيزيکي-اجتماعي مي تواند نقش بسيار مهمي در زمينه پايداري شهرها ايفا کند. هدف اين پژوهش بررسي عوامل موثر بر پايداري اجتماعي در بين محلات قديم و جديد شهر يزد مي باشد. روش تحقيق در پژوهش حاضر از نوع پيمايشي و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماري پژوهش را شهروندان شهر يزد تشکيل داده و بر اساس فرمول کوکران تعداد 400 نفر به عنوان نمونه، به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شده اند. در مرحله اول از روش نمونه گيري خوشه اي براي انتخاب محلات و در مرحله دوم از نمونه گيري سيستماتيک استفاده شده است. پس از جمع آوري اطلاعات، داده ها توسط نرم افزار Spss مورد پردازش قرار گرفته و ميزان روايي از طريق آلفاي کرونباخ به دست آمده است. يافته ها نشان مي دهد مقايسه بين محلات قديم، جديد و مجتمع هاي مسکوني بيانگر اين است که محلات قديم ناپايدارتر و محلات جديد داراي پايداري بيشتري هستند. همچنين بر اساس نتايج رگرسيون از بين 8 متغير مستقل وارد شده به معادله رگرسيون، در محلات قديم از جمله متغيرهاي: رضايت از محله، رضايت از مسکن، مشارکت اجتماعي و سن، در محلات جديد متغيرهاي: رضايت از محله، رضايت از مسکن و در بين مجتمع هاي مسکوني متغيرهاي: رضايت از محله، رضايت از مسکن در تبيين پايداري اجتماعي سهم بيشتري را ايفا مي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 343
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی