برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي KAP بانوان آرايشگر شهر دامغان درباره بهداشت و بيماري هاي عفوني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آرايشگري از حرفه هاي مهم و تاثيرگذار در سلامتي جامعه است. اهميت اين موضوع در ميان زنان روزبه روز بيشتر احساس مي گردد. لذا اين مطالعه با هدف تعيين آگاهي، نگرش و عملکرد بهداشتي آرايشگران زن شهر دامغان در سال 1389 انجام گرفت.
روش کار: اين پژوهش توصيفي - تحليلي بوده که بر روي 87 آرايشگر زن شهر دامغان انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود که در چهار حيطه (آگاهي مرتبط با بهداشت فردي و شغلي، سنجش نگرش و تمايل به عمل، عملکرد بهداشتي آرايشگر و مقررات بهداشتي ماده 13) قرار داشت. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني آرايشگران 31.92 سال با انحراف معيار 7.6 تعيين گرديد.
%20.7 داراي تحصيلات دانشگاهي، %65.5 ديپلم و بقيه تحصيلاتي در سطح راهنمايي و پايين تر داشتند. %8 آرايشگران آگاهي بهداشتي در سطح بسيار خوب داشتند. 54% منبع دريافت اطلاعات بهداشتي آرايشگران، کارکنان مراکز بهداشتي و درماني بود. 69% آرايشگران از وضعيت بهداشت فردي مناسبي برخوردار بودند. 46% داراي کارت واکسيناسيون هپاتيت (کامل) بوده و %87.3 خود را در معرض ابتلا به بيماري هاي عفوني ناشي از شغل عنوان کرده و 62% نگران ابتلاء به بيماري هپاتيت بودند. ارتباط معني داري بين سابقه کار و روش هاي صحيح گندزدايي وسايل کار وجود داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: کمبودآگاهي بهداشتي در ارتباط با شغل و عملکرد ضعيف آرايشگران در اين خصوص، نياز به افزايش سطح آگاهي، نگرش و عملکرد بهداشتي آنها از طريق برگزاري برنامه هاي آموزشي و بازآموزي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قانع پور، م.، و حامدی، و.، و پریمی، ف. (1389). بررسی KAP بانوان آرایشگر شهر دامغان درباره بهداشت و بیماری های عفونی. سلامت و بهداشت اردبیل, 1(3 (پی در پی 3)), 23-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=204634Vancouver : کپی

قانع پور محمدرضا، حامدی وجیهه، پریمی فاطمه. بررسی KAP بانوان آرایشگر شهر دامغان درباره بهداشت و بیماری های عفونی. سلامت و بهداشت اردبیل. 1389 [cited 2021July24];1(3 (پی در پی 3)):23-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=204634IEEE : کپی

قانع پور، م.، حامدی، و.، پریمی، ف.، 1389. بررسی KAP بانوان آرایشگر شهر دامغان درباره بهداشت و بیماری های عفونی. سلامت و بهداشت اردبیل, [online] 1(3 (پی در پی 3)), pp.23-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=204634. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی