برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 61 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تغذيه سيليكون در تخفيف كمبود آهن در گياه برنج (.Oryza sativa L) با تاكيد بر رشد و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

آهن، يكي از عناصر ضروري براي همه گياهان است كه كمبود آن باعث كاهش قابل توجه رشد گياه مي شود. سيليكون در گياهان تك لپه از جمله برنج به عنوان عنصري ضروري است كه ممكن است در كاهش تنش هاي زيستي و غيرزيستي در گياهان موثر باشد. در اين تحقيق، بر هم كنش تغذيه آهن و سيليكون در گياه برنج رقم طارم بررسي شد. گياهان در گلخانه تحت تيمارهاي صفر، 2 و 10 (شاهد) ميلي گرم آهن در ليتر به صورت Fe-EDTA و سيليكون در دو سطح صفر و 1.5 ميلي مولار به صورت سيليكات سديم كاشته شدند. آزمايش پس از سه هفته تيماردهي خاتمه يافت و گياهان براي بررسي رشد و تجزيه بيوشيميايي برداشت شدند. كمبود آهن به كاهش وزن تر، ميزان كلروفيل، كاروتنوئيدها و ميزان آهن بخش هوايي گياه منجر شد. همچنين، فعاليت آنزيم هاي كاتالاز، گاياكول پراكسيداز محلول و ديواره اي، پلي فنل اكسيداز در بخش هوايي، آسكوربات پراكسيداز در ريشه و بخش هوايي در شرايط كمبود آهن كاهش و ميزان پراكسيد هيدروژن در ريشه و پر اكسيداسيون ليپيد در بخش هوايي در همين شرايط افزايش يافت؛ در حالي كه تغذيه سيليكون به افزايش وزن تر گياه، ميزان كلروفيل، كاروتنوئيد و ميزان آهن گياه منجر شد. اثر تغذيه بهينه آهن و كاربرد سيليكون در رشد گياه افزايشي بود. تغذيه سيليكون فعاليت گاياكول پراكسيداز محلول و ديواره اي ريشه و بخش هوايي و كاتالاز بخش هوايي را افزايش داد. بنابراين، با كاربرد سيليكون ميزان پراكسيد هيدروژن ريشه و پراكسيداسيون ليپيدي بخش هوايي كاهش يافت. اين نتايج نشان مي دهد كه تغذيه سيليكون مي تواند آثار زيان بار كمبود آهن را در گياه برنج در مرحله رشد رويشي كاهش دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی