برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان وزن گيري مادران باردار در دوران بارداري بر اساس استانداردهاي توصيه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: يکي از تغييرات مهم دوران بارداري، افزايش وزن زن باردار است که از شاخص هاي معتبر تغذيه مي باشد. وزن گيري مطلوب طي بارداري به دليل وجود نظريه هاي متناقض امروز، موضوع بحث و مطالعات متعددي است. با توجه به اين که تاکنون در کشورمان مطالعات محدودي در زمينه ارتباط وزن گيري مادر باردار در دوران بارداري با وزن هنگام تولد نوزاد انجام شده است، بنابراين اين مطالعه با هدف، تعيين ميزان وزن گيري مادر باردار در دوران حاملگي بر اساس استانداردهاي توصيه شده و نيز تعيين ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان انجام شد.روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي - تحليلي - مقطعي بود و ابزار جمع آوري داده ها را فرم ثبت اطلاعاتي تشکيل مي داد که با توجه به داده هاي ثبت شده در پرونده بهداشتي خانوار تکميل گرديد. حجم نمونه مشتمل بر 225 مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اصفهان بود که به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري مناسب و نرم افزار SPSS17 و در سطح معني داري کمتر از 0.05 تجزيه و تحليل گرديد.يافته ها: ميانگين افزايش وزن دوران بارداري 11.73 کيلوگرم بود. ميانگين وزن نوزادان هنگام تولد 3193 گرم به دست آمد که 7.11 درصد آنان کمبود وزن هنگام تولد (Low birth weight يا LBW) و 6.22 درصد وزن بيش از 4000 گرم داشتند. ميانگين شاخص توده بدني ( Body mass indexياBMI ) گروه تحت مطالعه قبل از بارداري نيز 25.3 کيلوگرم بر مترمربع بود. ضريب همبستگي Pearson ارتباط مستقيم معني داري را بين BMI قبل از بارداري و ميزان افزايش وزن دوران بارداري با وزن نوزاد هنگام تولد نشان داد.نتيجه گيري: ميانگين افزايش وزن در دوران بارداري شرايط به نسبت مطلوبي را در اين مطالعه نشان داد، اما در جزييات افزايش وزن در زير گروه هاي BMI مشخص شد که درصد قابل توجهي از زنان لاغر و نرمال نتوانسته اند به ميزان توصيه شده افزايش وزن داشته باشند و از سويي ديگر درصد قابل توجهي از زنان داراي اضافه وزن و چاق، افزايش وزن بيش از ميزان استاندارد داشتند. با اين وجود ارتباط مستقيم معني داري بين افزايش وزن دوران بارداري با وزن هنگام تولد نوزاد وجود داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی راد، غ.، و رجعتی، ف.، و مطلبی، م.، و عباسی، م.، و شاه سیاه، م.، و محبی، س.، و حاج میری، خ. (1391). بررسی میزان وزن گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان. تحقیقات نظام سلامت, 8(3), 493-503. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=203691Vancouver : کپی

شریفی راد غلامرضا، رجعتی فاطمه، مطلبی محمد، عباسی محمدهادی، شاه سیاه مرضیه، محبی سیامک، حاج میری خدیجه. بررسی میزان وزن گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان. تحقیقات نظام سلامت. 1391 [cited 2022January22];8(3):493-503. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=203691IEEE : کپی

شریفی راد، غ.، رجعتی، ف.، مطلبی، م.، عباسی، م.، شاه سیاه، م.، محبی، س.، حاج میری، خ.، 1391. بررسی میزان وزن گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان. تحقیقات نظام سلامت, [online] 8(3), pp.493-503. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=203691. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 438 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی