5 SID.ir | بررسي فعاليت آنزيم آمينوپپتيداز CD13) N) در افرادي با تيتر بالاي آنتي بادي ضدبروسلا
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فعاليت آنزيم آمينوپپتيداز CD13) N) در افرادي با تيتر بالاي آنتي بادي ضدبروسلا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: آمينوپپتيدازها تجزيه اسيدآمينه ها را از انتهاي آميني پروتئين ها و پپتيدها بر عهده دارند. آمينوپپتيداز(CD13) N  و لوسين آمينوپپتيداز در پردازش و عرضه آنتي ژن ها به سلول هاي سيستم ايمني نقش دارند و فعاليت آنها در بعضي بيماري ها و بدخيمي ها افزايش مي يابد. در اين بررسي، فعاليت CD13 در سرم افرادي با تيتر بالاي آنتي بادي ضدبروسلا اندازه گيري شد. با توجه به نقش عواملي چون ميزان پروتئين، بيلي روبين، آنتي اکسيدان کل وکورتيزول در فعاليت آنزيم، موارد بالا در سرم ارزيابي شد.
مواد و روش ها: 37 سرم باتيتر بالاي آنتي بادي ضدبروسلا و 30 سرم سالم جمع آوري و فعاليت
CD13  با استفاده از سوبستراي ال لوسين پارا نيترو آنيليد به روش اسپکتروفتومتري اندازه گيري شد. ميزان پروتئين، آنتي اکسيدان کل و بيلي روبين توتال به روش کالري متري و کورتيزول به روش الايزا اندازه گيري شد.
نتايج: فعاليت
CD13 به طور معني داري در سرم افرادي با تيتر بالاي آنتي بادي بيشتر از افراد سالم نبود و ميان فعاليت آنزيم و تيتر آنتي بادي همبستگي وجود نداشت. در حالي که ميان فعاليت آنزيم و ميزان کورتيزول سرم همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد و ميان ميزان بيلي روبين، آنتي اکسيدان کل وکورتيزول با ميزان پروتئين سرم همبستگي منفي و معناداري وجود دارد؛ همچنين ميان ميزان بيلي روبين و مواد احياکننده در سرم افراد با تيتر بالاي آنتي بادي همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد.
نتيجه گيري: ميان تيترآنتي بادي ضدبروسلا و فعاليت
CD13 همبستگي وجود ندارد و فاکتورهاي تداخل کننده مانند ميزان پروتئين مواد احياکننده، بيلي روبين و کورتيزول نيز روي نتيجه به دست آمده دخالت نداشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی