برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1392 , دوره  20 , شماره  105 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت اپيکالي روش Sectional warm Gutta-percha با روش تراکم لترالي به منظور پرکردن کانال دندان هاي با آپکس باز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده دندان پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: درمان ريشه دندان هاي با اپکس باز، همواره به دليل نبودن نقطه اتکا براي فشرده کردن گوتاپرکا در اپکس با مشکل روبرو بوده است. تاکنون روش هايي متعدد در اين خصوص ارائه شده اند؛ Apexification با مواد مختلف، جراحي وretrograde filling ، استفاده ازcustomized-cone  و قرار دادن Apical plug از جمله اين روش هاست. در تحقيق حاضر، روشي ارائه شده است که در آن از خود ماده گوتاپرکا استفاده اي مشابه Apical plug مي شود و هدف بررسي، ميزان ريزنشت اين روش و مقايسه آن با روش تراکم لترالي در دندان هاي اپکس بسته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي، تعداد 27 کانال دندان با اپکس باز و 27 کانال دندان با اپکس بسته به کار گرفته شدند. دندان ها به دو گروه 23 عددي تقسيم شدند و در هر گروه، 2 عدد به عنوان کنترل مثبت و 2 عدد به عنوان کنترل منفي به کار رفتند. کانال دندان هاي با اپکس باز به روش سکشنال پروکانال دندان هاي با اپکس بسته به روش لترالي پر شدند. بررسي نفوذ رنگ با استفاده از استريو ميکروسکوپ انجام شد و نتايج با استفاده از آزمون
t-test  تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: ميانگين نفوذ رنگ در دندان هايي که به روش سکشنال پر شده بودند
0.04205 و در دندان هايي که به روش لترالي پر شدند 0.02717 است. طبق آناليز آماري مشخص شد که ميانگين نفوذ رنگ ميان روش سکشنال در دندان هاي با اپکس باز، تفاوتي معني دار با روش لترالي در دندان هاي با اپکس بسته نداشت.
نتيجه گيري: روش سکشنال يک روش بسيار مناسب غيرجراحي و جايگزيني براي روش پرهزينه و طولاني اپکسيفيکاسيون در پرکردن کانال ريشه دندان هاي اپکس باز است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 58
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی