برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  - , شماره  11 ; از صفحه 23 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير يک دوره تمرين هوازي موزون بر سطوح استراحتي ويسفاتين و برخي عوامل خطرزاي متابوليک زنان دچار اضافه وزن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهرکرد
 
چکیده: 

ويسفاتين، آديپوکين تازه کشف شده اي است که با چاقي افزايش مي يابد. به روشني مشخص نيست که تمرينات موزون هوازي مي توانند با تغييرات توده چربي و سطح چربي هاي خون در کاهش غلظت ويسفاتين پلاسما موثر باشند. هدف از اين پژوهش تاثير يک دوره تمرين هوازي موزون بر سطوح استراحتي ويسفاتين و برخي عوامل خطرزاي متابوليک زنان دچار اضافه وزن بود. 23 نفر از دانشجويان دختر چاق با دامنه سني 29-18 سال و BMI برابر يا بيشتر از 30 کيلوگرم بر متر مربع و محيط دور کمر برابر يا بيشتر از 88 سانتي متر، که در هيچ گونه برنامه تمريني منظم و سازمان يافته شرکت نداشتند انتخاب شدند و به طور تصادفي در 2 گروه کنترل (10 نفر) و تجربي (13 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرين ورزشي هوازي شامل 8 هفته تمرين هوازي موزون، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 60 دقيقه بود که با 55 درصد ضربان قلب بيشينه در هفته اول شروع شد و به تدريج با پيشرفت برنامه تمريني به 70 درصد ضربان قلب بيشينه رسيد. غلظت ويسفاتين و انسولين ناشتا به روش الايزا، کلسترول، تري گليسريد، ليپوپروتئين با دانسيته بالا و ليپوپروتئين با دانسيته پايين و گلوکز به روش آنزيماتيک و مقاومت به انسولين با معادله HOMA اندازه گيري شد. از آزمون t همبسته و مستقل به ترتيب براي بررسي تغييرات درون گروهي و بين گروهي با سطح معناداري a£0.05 استفاده شد. نتايج نشان داد اجراي 8 هفته تمرين هوازي موزون به کاهش معني دار سطح سرمي ويسفاتين پلاسما منجر شده است (p=0.002)، همچنين تمرين هوازي موزون موجب کاهش معني داري در غلظت تري گليسريد پلاسما (p=0.04)، کلسترول پلاسما (p=0.02)، غلظت LDL پلاسما (p=00.01) و همچنين افزايش معني داري در غلظت HDL پلاسما (p=0.005) شد. علاوه بر اين تغيير معني داري در غلظت انسولين، گلوکز و مقاومت به انسولين مشاهده نشد. به نظر مي رسد 8 هفته تمرين هوازي موزون مي تواند از طريق کاهش توده چربي بدن، محيط دور کمر، باسن، کاهش وزن و بهبود نيمرخ هاي ليپيدي از جمله کاهش LDL، تري گليسريد، کلسترول و افزايش HDL در کاهش ويسفاتين پلاسما در زنان چاق موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی