برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  4 , شماره  16 ; از صفحه 43 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

علف کش هاي فورام سولفورون و نيکو سولفورون بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد دانه ذرت هيبريد SC.704

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، شوشتر، ایران
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي کارايي دو علف کش فورام سولفورون (اکوئيپ) و نيکوسولفورون (کروز) در مقايسه با علف کش هاي رايج ذرت، اين آزمايش در سال زراعي 1389 در شهرستان شوشتر به صورت بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل فورام سولفورون 1.5 ليتر در هکتار، فورام سولفورون 2.5 ليتر در هکتار، نيکوسولفورون 1.5 ليتر در هکتار، نيکوسولفورون دو ليتر در هکتار، آترازين يک ليتر در هکتار + لاسو چهار کيلوگرم در هکتار و کرت شاهد بدون کنترل بودند. نتايج نشان داد که اثر تيمارهاي علف کش بر تعداد و وزن خشک علف هاي هرز در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. کم ترين تعداد و وزن خشک علف هاي هرز و هم چنين بيش ترين کارايي کنترل علف هرز به علف کش نيکوسولفورون دو ليتر در هکتار اختصاص داشت. تفاوت اين تيمار با تيمار فورام سولفورون 2.5 ليتر از نظر تعداد علف هاي هرز معني دار نبود. کارايي علف کش نيکوسولفورون به ميزان دو ليتر در هکتار در کنترل علف هاي هرز ذرت نسبت به ساير تيمارها به ويژه ترکيب علف کش هاي آترازين و لاسو، بيش تر بود. دو ليتر در هکتار از علف کش نيکوسولفورون، علف هاي هرز نازک برگ سوروف، اويارسلام و هم چنين علف هرز پهن برگ خرفه را با کارايي بالا کنترل نمود. بيش ترين عملکرد دانه ذرت نيز به اين تيمار متعلق بود که با ساير تيمارها تفاوت معني دار داشت. افزايش عملکرد دانه در تيمار دو ليتر در هکتار نيکوسولفورون به دليل افزايش تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 323
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی