برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان تفاوت هاي سني و جنسي کودکان پيش دبستاني در ابعاد پيکرسنجي و عملکرد حرکتي ناشي از قدرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

بر اساس يافته هاي روانشناسي و علوم تربيتي، سال هاي پيش از دبستان در رشد و تربيت کودکان نقش اساسي و تعيين کننده اي دارد. يکي از ابعاد رشد در اين سال ها رشد حرکتي است. بررسي عملکرد حرکتي با توجه به ابعاد پيکرسنجي از اهميت ويژه اي برخوردار است. از اين رو تحقيق حاضر، از طرفي با هدف بررسي ارتباط ويژگي هاي پيکرسنجي با عملکرد حرکتي، و از طرف ديگر به منظور تعيين اختلاف عملکرد حرکتي در کليه کودکان پيش دبستاني شهر شيراز، بر روي 157 دختر و پسر 3 تا 6 ساله اجرا شد. روش تحقيق از نوع توصيفي تحليلي مقطعي بود. ابزار جمع آوري داده ها شامل فرم اطلاعات دموگرافيک، برگه ثبت ويژگي هاي پيکرسنجي و آزمون عملکرد حرکتي بود. از روش هاي آماري تحليل واريانس يکطرفه، ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون و تي مستقل براي تحليل استفاده گرديد. نتايج در بررسي گروه هاي سني، تفاوت معناداري را در پرش عمودي با  F=25.47و  df=2و  P£0.000و در پرش افقي با  F=14.15و  df=2و P£0.000 نشان داد. در پرش عمودي برتري با گروه سني 5 ساله ها و در پرش افقي برتري با گروه سني 4 ساله ها بود. همچنين در بررسي تاثير جنسيت، در پرش عمودي ( t=1.70و df=155 و  P£0.008و پرتاب توپ  t=1.98و  df=155و  P≥0.030برتري با پسران بود. در نهايت در بررسي ارتباط ابعاد پيکرسنجي با عملکرد حرکتي، وزن و ابعاد طولي بيشترين همبستگي را نشان دادند. نتايج اين تحقيق نشان دهنده افزايش تدريجي قدرت عضلاني متناسب با افزايش سن است. به دست آمدن تفاوت جنسيتي در برخي از عامل هاي مورد بررسي، ضرورت مطالعات بعدي را بارز مي سازد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، پيشنهاد مي شود که در تحقيقات آينده از نمونه ها و ابزارهاي ديگري در پيکرسنجي به منظور مقايسه استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رستمی، ر.، و ناظم زادگان، غ.، و جباری، س. (1391). بررسی میزان تفاوت های سنی و جنسی کودکان پیش دبستانی در ابعاد پیکرسنجی و عملکرد حرکتی ناشی از قدرت. رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت), -(10), 79-95. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=203052Vancouver : کپی

رستمی ربابه، ناظم زادگان غلام حسین، جباری سوسن. بررسی میزان تفاوت های سنی و جنسی کودکان پیش دبستانی در ابعاد پیکرسنجی و عملکرد حرکتی ناشی از قدرت. رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت). 1391 [cited 2021June24];-(10):79-95. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=203052IEEE : کپی

رستمی، ر.، ناظم زادگان، غ.، جباری، س.، 1391. بررسی میزان تفاوت های سنی و جنسی کودکان پیش دبستانی در ابعاد پیکرسنجی و عملکرد حرکتی ناشی از قدرت. رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت), [online] -(10), pp.79-95. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=203052. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 172 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی