برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 95 تا صفحه 108 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل انگيزشي احراز پست هاي مديريتي در کارکنان زن ادارات کل تربيت بدني منطقه غرب کشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، سنندج، ایران
 
چکیده: 
هدف از اين مطالعه بررسي عوامل انگيزشي احراز پست هاي مديريتي در کارکنان زن ادارات کل تربيت بدني منطقه غرب کشور بود. روش تحقيق از نوع توصيفي و جامعه آماري تحقيق شامل کارکنان زن ادارات کل تربيت بدني منطقه غرب کشور در استان هاي کردستان، ايلام، کرمانشاه و همدان، که تعداد آن ها در زمان تحقيق 65 نفر بود و به دليل محدوديت تعداد افراد جامعه، حجم نمونه نيز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه اي در دو بخش بود، بخش اول ويژگي هاي فردي، بخش دوم پرسشنامه هاي استاندارد مربوط به اندازه گيري انگيزه مديريت، فرهنگ سازماني هافستد، ارزيابي ابعاد ساختاري (ارگانيکي/ مکانيکي) و جو سازماني که ضريب آلفاي کرونباخ آن ها ارزيابي شد و در سطح 0.01 مورد تاييد بود. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و آمار استنباطي شامل کلوموگروف اسميرنف، ضريب همبستگي کندال و پيرسون استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد بين انگيزش احراز پست هاي مديريتي و عوامل فردي (وضعيت تاهل، سن، ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي و سابقه مديريت) رابطه معناداري وجود ندارد، اما بين انگيزش احراز پست هاي مديريتي و عوامل جو سازماني و ساختار سازماني ارتباط معناداري وجود دارد، همچنين بين انگيزش و فرهنگ سازماني ارتباط معناداري مشاهده نشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی آبادی، س. (1391). بررسی عوامل انگیزشی احراز پست های مدیریتی در کارکنان زن ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور. زن و فرهنگ, 4(14), 95-108. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202983Vancouver : کپی

علی آبادی سمیرا. بررسی عوامل انگیزشی احراز پست های مدیریتی در کارکنان زن ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور. زن و فرهنگ. 1391 [cited 2021December02];4(14):95-108. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202983IEEE : کپی

علی آبادی، س.، 1391. بررسی عوامل انگیزشی احراز پست های مدیریتی در کارکنان زن ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور. زن و فرهنگ, [online] 4(14), pp.95-108. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202983. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی