برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  - , شماره  12 ; از صفحه 107 تا صفحه 124 .
 
عنوان مقاله: 

اثر دو نوع تداخل قبل از اجرا و تداخل حين اجرا بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر مهارت هاي پايه بسکتبال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه یزد
 
چکیده: 

يكي از روش هاي آموزش مهارت استفاده از شيوه تداخل زمينه اي است. هدف از اجراي تحقيق، مطالعه تداخل حاصل از شيوه هاي تمريني بر اكتساب، يادداري حركتي تعميم يافته و پارامتر در مهارت هاي بسكتبال با تاكيد بر آزمون فرضيه هاي تداخل زمينه اي و نظريه هاي يادگيري خودتنظيمي است. در تداخل قبل از اجرا آرايش تمرين توسط خود فرد (اثر خود تنظيمي) و در تداخل حين اجرا آرايش تمرين توسط مربي با هر فرد ديگر (اثر تداخل زمينه اي) انجام مي گيرد. به همين منظور 120 دانشجوي دختر و پسر دانشگاه يزد با ميانگين سني (21 - 19 سال) كه تجربه يادگيري مهارت بسكتبال را نداشتند، به صورت داوطلبانه در اين تحقيق شركت كردند و به صورت تصادفي در 10 گروه 12 نفري گمارده شدند. 5 گروه در قالب آزمايش اول يا برنامه حركتي تعميم يافته (مهارت هاي دريبل، پاس سينه، پرتاب آزاد) و 5 گروه در قالب آزمايش دوم يا پارامتر (پرتاب آزاد از فواصل مختلف) در گروه هاي آرايش تمرين به شيوه قالبي، تصادفي، زنجيره اي، خودتنظيمي و جفت شده با خودتنظيمي تمرين كردند. به منظور جمع آوري داده ها از آزمون پرتاب و پاس «مجموعه آزمون بسكتبال ايفرد»، همچنين آزمون دريبل «مجموعه آزمون بسكتبال جانسون» استفاده شد. آزمودني ها پس از شركت در پيش آزمون، در مرحله اكتساب به مدت 5 روز (5 جلسه) و هر جلسه 3 بلوك 15 كوششي را تمرين كردند. پس از 48 ساعت در آزمون يادداري با 15 كوشش شركت كردند (5 كوشش از هر تكليف) داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس يك عاملي، تحليل واريانس عاملي با اندازه هاي تكراري و آزمون هاي تعقيبي LSD و دانكن تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد تفاوت معناداري بين روش هاي مختلف تمريني در مرحله اكتساب و يادداري برنامه حركتي تعميم يافته وجود دارد. يعني اثر تداخل زمينه اي در برنامه حركتي تعميم يافته مشاهده شد (P<0.05). همچنين تفاوت معناداري بين روش هاي مختلف در گروه هاي تمريني در مرحله اكتساب و يادداري پارامتر مشاهده شد (P<0.05). به عبارتي كنترل داشتن افراد بر طراحي تمرين اثر مثبتي بر يادگيري دارد. همچنين اين يافته پيشنهاد مي كند در فرايند يادگيري تاثيرات تداخل قبل از اجرا نسبت به تاثيرات تداخل حين اجرا اهميت خاصي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 196
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی